1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

民主进步党

在中文语境下,一般指台湾的民进党。该党是台湾的主要政党之一,也是继日治时代的台湾民众党之后第一个实际参政的台湾本土政党。

成立于1986年,由党外运动各团体于戒严与党禁解除前整合而成;2000年首度执政,实现台湾及中华民国历史上首次政党轮替,2008年下野;2016年大选胜出后,由蔡英文执政。