1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

叙利亚

叙利亚是世界最古老文明发源地之一。1944年1月1日宣布独立,1946年4月7日被联合国及世界各国认可为正式独立国家。2011年“阿拉伯之春”后,该国爆发内战,并造成了二战结束以来最大规模的难民潮。

叙利亚,位于亚洲西部,地中海东岸,属于中东阿拉伯国家,首都大马士革。自70年代起,叙利亚就一直由阿萨德家族统治。“阿拉伯之春”期间,反对阿萨德政权的示威,最终演变成了叙利亚内战。

显示更多文章