1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

刘晓波

中国作家、人权活动家,2010年诺贝尔和平奖得主。

刘晓波,1955年12月28日生人,作家、文学评论家、人权活动家、2010年诺贝尔和平奖得主。刘晓波曾担任北京师范大学中文系讲師、独立中文笔会会长、《民主中国》网刊主编。曾因参与六四运动被捕入狱,出狱后著书立说呼吁政治改革,民主宪政。2008年,刘晓波因参与起草《零八宪章》 再次被捕,2009年12月25日以“煽动颠覆国家政权罪”被判有期徒刑11年,目前在辽宁省锦州监狱服刑。

显示更多文章