1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Fotoğraf: DHA, Demirören Nachrichten Agentur

Sağlık çalışanlarından iki günlük iş bırakma eylemi

14 Şubat 2022

Türkiye’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini talep eden sağlık çalışanları, 17-18 Şubat’ta iş bırakma eylemi yapacak. Taleplerin karşılanmaması halinde Mart'ta da eylem düzenlenecek.

https://www.dw.com/tr/sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1ndan-iki-g%C3%BCnl%C3%BCk-i%C5%9F-b%C4%B1rakma-eylemi/a-60770930

Türkiye'de sağlık çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi, özlük haklarında iyileştirme ve aile sağlığı merkezi gider ödeneklerinin artırılması talebiyle 17-18 Şubat’ta iş bırakma eylemi yapacak.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, eyleme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 30.06.2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunduğunu; bu yönetmelikle “çalışma şartlarının ağırlaştırılmasının yanı sıra, fesih işlemlerinin kolaylaştırıldığını, iş yükünün artmasına rağmen ödemelerin azalarak, iş güvencesinin ortadan kalktığını” ifade etti.

Açıklamada, söz konusu yönetmeliğin bir “cezalandırma yönetmeliği” görünümünde olduğu belirtilerek, Genel Sağlık-İş’in tüm sağlık emekçileri adına talepleri şöyle sıralandı:

- Sağlıkta şiddeti azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir “Sağlıkta Şiddet Yasası.”

- 06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı diğer “ceza yönetmeliğinin” geri çekilmesi ya da yönetmeliğin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek şekilde revize edilmesi.

- Tüm sağlık emekçileri için fedakarlığın karşılığı olan bir ödeme ve rahat bir emeklilik.

- Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin yeniden değerlendirilerek, ekonomik koşullar doğrultusunda artırılması.

Söz konusu taleplerle ilgili farkındalık yaratabilmek ve taleplerin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi. Bu iki gün boyunca eylemlerin; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımını aksatmayacak; diğer hastalara da nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu.

“Sağlık çalışanları açlık sınırında yaşamaya mahkum ediliyor”

Anka haber ajansına konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet sorununa da dikkat çekti. Uğur, “Sağlık çalışanları, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddeleri ihdas edilmesini yıllardır özlemle beklemektedir. Fakat siyasi iktidar tarafından bu konuda hiçbir eylemde bulunulmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlığın da karşılığını alamadığını savunan Uğur, “Her geçen gün kötüye giden ekonomik düzende, sağlık çalışanlarının adeta açlık sınırında yaşamasına göz yumulmaktadır’’ diye konuştu. Verilen sözlerin tutulmadığını, kamuoyuna ‘büyük bir müjde’ adı altında sunulan yasa tekliflerinin yasalaşmadan, gündemden düşürüldüğüne dikkat çeken Uğur; sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin bulunduğu ekonomik durumda sağlık emekçilerine ödenen ücret, standart bir yaşam koşulları bakımından dahi yetersiz kalmakta, sağlık emekçileri emeklilikte de açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmektedir.”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmemesi ve taleplerimizin karşılanmaması halinde 14-15-16 Mart’ta yeniden iş bırakacağımızı da şimdiden duyuruyoruz” diye konuştu.

DW/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe