Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Anayasa Mahkemesi

Ülkelerde kanuni düzenlemelerin, kanun hükmündeki kararnamelerin ve meclis iç tüzüklerinin anayasaya usül ve esas yönünden uygun olup olmadığını denetleyen üst mahkeme.

Hukuk devletlerinde en yüksek hukuksal merci olma özelliği taşıyan anayasa mahkemesi anayasal düzenin korunması ve anayasaya bağlılık konularında denetleyici bir fonksiyon üstlenir. Kalrsruhe'de bulunan Alman Anayasa Mahkemesi 1951 yılında kuruldu. Mahkeme, özgür-demokratik düzeni korumakla yükümlü. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de 1961 Anayasası ile kuruldu. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle Türk hukuk sistemine girdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilme hakkına sahipler.

Daha fazlasını göster