1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

AIDS hastası Hint aktivistin dışlanmaya karşı mücadelesi

2 Aralık 2017

Artık ilerleyen tıp sayesinde AIDS hastaları eskiye oranla çok daha uzun yaşayabiliyor. Bunlardan biri de 18 yaşından bu yana HIV taşıyan Mona Balani. Hint hükümetinin AIDS ile mücadele programı sayesinde HIV bulaşanların sayısı son 7 yılda yarıya düştü.

https://www.dw.com/tr/aids-hastas%C4%B1-hint-aktivistin-d%C4%B1%C5%9Flanmaya-kar%C5%9F%C4%B1-m%C3%BCcadelesi/video-41620728