1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

9 maddede G20 Zirvesi'nin gündemi

5 Temmuz 2017

7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılacak olan G20 Zirvesi'nde liderleri yüklü bir gündem bekliyor. Dönem başkanı Almanya'nın ajandasında iddialı başlıklar bulunuyor.

https://p.dw.com/p/2fzOU
2016 yılında Çin'de yapılan G20 Zirvesi'nden
2016 yılında Çin'de yapılan G20 Zirvesi'ndenFotoğraf: picture-alliance/AP Images/Y. Shimbun

Yirmiler Grubu (G20) 19 sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerle Avrupa Birliği'nden oluşuyor. Dünya nüfusunun üçte ikisini barındıran, ekonomik gücünün de yüzde 80'ini yaratan G20'de Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Hindistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve ABD temsil ediliyor.

Gayrı resmi bir forum olan G20, 1999 yılındaki Asya ekonomik krizine tepki olarak kurulmuştu. Önce maliye bakanları düzeyinde bir araya gelen G20 ülkeleri ekonomi ve finans politikalarında uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyorlar. 2008 yılında patlak veren küresel finans krizinin ardından devlet ve hükümet başkanları düzeyine çıkarılan G20 zirvelerinde ekonominin yanı sıra iklim, sağlık, kalkınma ve istihdam politikaları da görüşülüyor. Suriye ve Ukrayna gibi kriz odaklarıyla ilgili gelişmeler de zirvede bir araya gelen liderlerin ikili ya da gruplar halinde yaptıkları görüşmelerde ele alınıyor.

G20 Zirvesi'ne bu yıl Almanya ev sahipliği yapıyor. 7 ve 8 Temmuz tarihlerindeki Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesin'de ‘günümüzün küresel problemleri' müzakere edilecek. Hazırlıkları aylar önce başlatılan 2017 Zirvesi'nde dönem başkanı Almanya'nın ağırlık verdiği konular şöyle sıralanıyor:

1- Dünya ekonomisi, ticaret ve finans piyasaları

G20 ajandasının ilk sırasında dünya ekonomisinin ve finans piyasalarının istikrara kavuşturulması yer alıyor. Finans piyasalarının denetlenip düzenlenmesiyle ilgili tartışmalarda ABD ile görüş ayrılığı çıkabileceği belirtiliyor. Başkan Donald Trump regülasyona sıcak bakmadığını söylemiş ve göreve başladıktan hemen sonra düzenleyici kuralların gevşetilmesine karar vermişti. ABD Başkanı hür ticarete de mesafeli bakıyor. Dönem başkanı Almanya ise devlet ve hükümet başkanlarına himayeciliğe karşı olduklarını teyit ettirmeye çalışacak.

2- İklimin korunması

Almanya 2015 yılında Paris'te imzalanan iklim anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesini istiyor. ABD'nin iklim anlaşmasından ayrılması nedeniyle bu konudaki görüşmelerin tartışmalı geçeceği anlaşılıyor. İhtimaller arasında ABD dışındaki bütün katılımcıların iklim anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayıp ABD'yi izole etmeleri de bulunuyor. Kapanış bildirisinde Paris antlaşmasına atıfta bulunulmaksızın iklimin korunmasının ne kadar önemli olduğunun vurgulanması da mümkün.

3- İltica ve göç

Mülteci politikasında da görüş birliğine varmak zor olacak. İtalya'daki G7 Zirvesi'nde ABD "düzenli göç" anlaşmasına varılmasına karşı çıkmıştı. Washington yönetimi ulusal sınırların güvenliğini ön plana çıkarmıştı. Dönem başkanı Almanya güç nedenleriyle mücadelede ve mültecilerin korunmasında daha sıkı uluslararası işbirliği yapılmasının kararlaştırılmasını umuyor.

4- Kalkınma yardımları ve beslenme

G20 zirvesinin gündeminde Birleşmiş Milletler'in 2030 Ajandası adı altında topladığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri de yer alıyor. Çin'in dönem başkanı olduğu 2016 yılındaki G20 zirvesinde onaylanan eylem planının somutlaştırılmasına çalışılacak. Tarım, beslenme güvenliği ve suyun tutumlu kullanılması da öncelikli konular arasında yer alacak.

5- Sağlık

G20 buluşmasında sağlık sistemlerinin geliştirilmesi de ele alınacak. Dönem başkanı Almanya Ebola ve diğer salgın hastalıklarla mücadeleye ağırlık verilmesini amaçlıyor. Giderek artan antibiyotiğe dirençli mikroplar da gündem maddeleri arasında.

6- Terör finansmanı, para aklama ve yolsuzlukla mücadele

Şirket, vakıf ve tröstlerin maddi varlık yapısına şeffaflık kazandırılması ile terör finansmanını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin arttırılması ve G20'nin ana hatlarıyla hazırladığı yolsuzlukla mücadele önlemlerinin gözden geçirilmesi de Hamburg'daki G20 Zirvesi'nin konu başlıkları arasında yer alacak.

7- Dijitalleşme

Dönem başkanı Almanya dijitalleşmeyi ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin itici gücü olarak tanımlıyor. Dijital altyapının genişletilmesi, normlar, tüketicinin korunması, kişisel verilerin gizliliği, bilişim güvenliği ve enformasyon akışı da G20'nin ajandasındaki önemli konular. "Dijitalleşme kurallarının koordineli bir uluslararası çerçeveye" oturtulması hedef tayin edilmişti.

8- Kadınlar

G20 kadınların ekonomik hayata katılımının arttırılmasını kararlaştırmıştı. Öncelikle kadınların çalışma hayatına atılmasının teşvik edilmesi öngörülüyor. Almanya'nın hedefleri arasında kadınların nitelikli işlere kazandırılması ile kalkınma halindeki ülkelerde yaşayan kadınların enformasyon ve komünikasyon teknolojilerine erişiminin kolaylaştırılması yer alıyor.

9- İstihdam

G20'nin 2017 yılı istihdam politikası öncelikleri arasında çalışan kadın sayısının arttırılmasının yanı sıra göçmenlerin milli istihdam piyasasına intibakları ve dijitalleşmenin iş ve çalışma piyasası üzerindeki etkileri bulunuyor. Küresel ticaret zincirinde çalışma, sosyal güvenlik ve çevre standartlarına uyulması da G20'nin üzerinde önemle durduğu konular arasında sayılabilir.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,epd/AG,BD