Çevremiz ve biz | PODCAST | DW | 02.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

PODCAST

Çevremiz ve biz

Almanya ve Avrupa’dan çevre korunmasına yönelik bilincin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen proje ve aktiviteleri irdeleyen haber ve söyleşiler.

default

Ýklim deðiþikliði ve enerji sorununun önemi giderek artýyor. Uluslararasý gündemin artýk ayrýlmaz parçasýna dönüþen bu iki kavram, programýmýzýn aðýrlýðýný oluþturuyor. Programýmýzda ayrýca çevreyle ilgili yeni projeler ve yaratýcý fikirlere de yer verilmektedir.

Podcaste abone olmak için aþaðýda yer alan WWW baðlantýsýna týklamanýz yeterlidir.

Dış bağlantılar

Reklam