Zaštita klime važna i za Srbiju | Mozaik | DW | 25.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mozaik

Zaštita klime važna i za Srbiju

Kjoto protokol, globalni sporazum o zaštiti klime, ističe 31.12. ove godine. Šta posle toga? U Bonu upravo traju sastanci koji bi trebalo da vode ka novom sporazumu. Na njima učestvuje i Srbija...

„Srbija je, kao i veliki broj zemalja, kao uostalom i Evropska unija, na stanovištu da je potrebno usvajanje sveobuhvatnog dokumenta, kojim će sve države definisati svoje obaveze ograničenja odnosno smanjivanja emisija gasova koji kao posledicu imaju stvaranje efekta stakle bašte“, kaže za DW Saša Mart iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On kao član pregovaračkog tima Srbije učestvuje na sastanku tehničkih tela pod Okvirnom konvencijom UN o promeni klime i Kjoto protokolu koji se danas 25.5. završava u Bonu.

Saša Mart: Odluke nadležnih tela UN od strateškog značaja za energetski sektor, poljoprivredu i privredu Srbije uopšte

Saša Mart: Odluke nadležnih tela UN od strateškog značaja za energetski sektor, poljoprivredu i privredu Srbije uopšte

Sastanak u Bonu prvi je po donošenju Platforme iz Durbana u decembru prošle godine. Tada je dogovoreno usvajanje novog pravno obavezujućeg dokumenta, koji će 2015. zameniti Kjoto protokol.

„I pored teških pregovorova koji još uvek traju, sastanak Ujedinjenih nacija u Bonu doveo je do određenog napretka po pitanju ključnih aspekata pregovaračkog procesa, kao što su finansiranje, adaptacija, mitigacija i slično“, objašnjava Mart. Treba pomenuti i to da je Evropska unija, tokom dosadašnjih sastanka, održavala konsultacije i sa zemaljama kandidatima za članstvo u EU.

Odluke važne po privredu, pre svega energetiku

Predstojeći sastanci, do Konferencije 2015. godine, moraju dovesti do značajnog napretka – definisanja okvira i procedura u kojima svaka država mora pronaći svoje mesto, u skladu sa svojim realnim mogućnostima i nacionalnim okolnostima, ukazuje Mart:

„Iz tog razloga je od osnovnog značaja za Srbiju učešće na svim sastancima koji su pod okriljem pregovaračkog procesa Ujedinjenih nacija. Odluke tih tela imaće dugoročni uticaj, ne samo na pitanja zaštite životne sredine, ograničenje štetnih gasova sa efektom staklene bašte, nego su i od strateškog značaja za energetski sektor, poljoprivredu i privredu Srbije uopšte“, zaključuje predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije Saša Mart.

Autor: Ivan Đerković
Odgovorni urednik: Nemanja Rujević