Umreti po svojoj volji! | Politika | DW | 23.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Umreti po svojoj volji!

Svaki čovek bi trebalo da ima izbor da umre – kada mu se više ne živi. I da u tome dobije pomoć lekara, piše u autorskom tekstu za DW profesor bioetike Diter Birnbaher. U Nemačkoj je u toku velika debata o eutanaziji.

Nemački Ustav u Članu 2 garantuje pravo svakoga da slobodno organizuje svoj život. Tu je sadržano i pravo da se odluči i o kraju života, ukoliko to ne šteti drugim osobama. Kako bi ovo pravo bilo sprovodljivo u praksi, svaki neizlečivi bolesnik bi trebalo da ima pravo na pomoć lekara, ukoliko želi da umre. Aktivna pomoć pri umiranju, kakva postoji u zemljama Beneluksa i koja podrazumeva ubrizgavanje smrtonosne injekcije od strane lekara nije primeren put. Tako se ne isključuje mešanje drugog. „Izabrana smrt“ treba da usledi od sopstvene ruke, doduše uz kontrolu i pomoć lekara, baš kao što je to slučaj u tri federalne države SAD.

Angažovanje za mogućnost „izabrane smrti“ potiče najčešće od ličnih iskustava ljudi sa smrću bližnjih. Tako je bilo i u mom slučaju. Moja bliska rođaka u kasnom stadijumu tumora želela je skraćenje mučnog i mučno dugog puta do smrti. Dežurni lekar je imao razumevanja, ali nije bio spreman da učestvuje u skraćenju muka. Pravila profesije su lekaru u ovom slučaju vezala ruke. Ovaj zadatak, koji sam video kako poslednji znak ljubavi prema rođaki, ostao je na plećima porodice, pritisnute nesigurnošću.

Pouka koju sam tada izvukao glasi: Pomoć pri umiranju – shvaćena kao asistencija za samoubistvo pod uslovom da postoji slobodna i odgovorna odluka neizlečivog pacijenta – više ne sme da bude tabu. Ona mora biti ne samo legalna (što u Nemačkoj jeste), nego mora biti dopuštena pravilima lekarske profesije. Trenutno lekarima u Nemačkoj čak prete kazne jer je tako odlučeno na Kongresu lekara 2010. godine. Samo lekari raspolažu neophodnim stručnim znanjem i nezavisnošću da potvrde da li su ispunjeni kriterijumi o konačnoj odluci pacijenta da umre.

Doktor Diter Birnbaher je filozof i potpredsednik Nemačkog društva za humano umiranje. On je takođe član Centralne etičke komisije Savezne lekarske komore.