Statistički dokaz izlaska iz krize | Evropa | DW | 02.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Statistički dokaz izlaska iz krize

Nezaposlenost u EU pada i trenutno je na najnižem nivou od 2012 godine. Najmanje je nezaposlenih Austrijanaca i Nemaca, a rekorderi su, ponovo, Grci i Španci.

Da Evropa polako, ali sigurno izlazi iz ekonomske krize pokazuje i pad broja nezaposlenih koji je dostigao najniži nivo još od 2012. godine. Podaci evropske kancelarije za statistiku „Eurostat“, pokazuju da je broj nezaposlenih u Evrozoni pao za 0,1 procenat u junu u odnosu na maj ove godine i da sada iznosi 11, 5 procenata. To konkretno znači da broj nezaposlenih na teritoriji 18 članica koje koriste zajedničku evropsku valutu iznosi 18,41 miliona.

Na nivou cele EU, u kojoj se procenjuje da je oko 25 miliona radno sposobnih bez posla, stopa nezaposlenosti pala je sa majskih 10,3 na 10,2 procenta. Ukoliko se ovi podaci uporede sa onima od pre godinu dana broj nezaposlenih u EU pao je za više od 1,5 miliona:

„Broj nezaposlenih u junu 2014. godine potvrđuje prve znake ekonomskog oporavka koji smo videli u Evropi tokom prošle godine“, izjavio je evropski komesar za rad i socijalna pitanja, Laslo Andor.

„Iako izgleda da je zaustavljen proces zatvaranja radnih mesta, smanjenje broja nezaposlenih je relativno skromno. Naš cilj mora biti stvaranje makroekonomskih uslova za održiv oporavak i implementaciju strukturnih reformi u zemljma članicama kako bi osigurali privredni oporavak koji će doneti više radnih mesta. Tek onda ćemo imati otvaranje stotina hiljada novih radnih mesta svakog meseca i tek tada ćemo videti kraj neprihvatljvo viskoke nezaposlenosti“, dodao je Andor.

Među državama članicama EU najmanju stopu nezaposlenih i dalje imaju Austrija sa 5,0 procenata, i Nemačka sa 5,1 procentom. Najviše nezaposlenih i dalje je u Grčkoj i Španiji 27,3 odnosno 24,5 posto.

Infografik Jugendarbeitslosigkeit in der EU Juni 2014

Nezaposlenost mladih u EU - juni 2014.

U Eurostatu navode da je tokom godine za nama nezaposlenost pala u 20 zemalja članica EU i to najviše u Portugalu, sa 16,6 na 14,1 odsto, Mađarskoj 10,4 na 8,1 odsto, Irskoj 13,6 na 11,8 odsto i Španiji sa 26 na 24,5 odsto.

Najveći skok broja nezaposlenih zabeležen u Finskoj sa 8,1 na 8,8 zatim Luksemburgu i Austriji. Kada je u pitanju jedna od prioritetnih politika EU, smanjenje broja nezaposlenosti kod mladih, u Evrozoni taj broj je smanjen za 3,32 odnosno 5,13 miliona manje nezaposlenih do 25 godina u EU i to u odnosu na maj 2013. Godine.

Duplo veća nezapolenost stranaca nego građana EU

Kada je reč o integraciji migranata na evropsko tržište rada, podaci iz 2013. godine govore da je pocenat nezaposlenih pripadnika treće nacionalnosti (građani zemalja van EU), u starosti od 20 do 64 godine, gotovo duplo veći (21,3 %) u odnosu na broj nezaposlenih građana zemlje članice EU u kojoj se nalaze.

Kada je reč o procentu zaposlenih građana, starosti između 20 i 64 godine, koji nemaju pasoš neke od zemalja članica, na teritoriji EU on iznosi 56,1 odsto u odnosu na 68,9 procenata zaposlenosti kod građana zemalja članica EU.

Gotovo su svim zemljama članicma EU procenat zaposlenih državljana te zemlje u odnosu na državljene trećih zemalja bio je veći sem na na Kipru, u Češkoj, Italiji i Litvaniji.

Kada se uporede procenti zaposlenih domaćih radnika i migranata najveće razlike u korist „domaćina“ vide se u Švedskoj ( 81,3 % zaposlenih Šveđana u odnosu na 50, 2 % građana trećih zemalja), Belgiji, Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj.

Reklama