Srbija u Procesu stabilizacije i pridruživanja | EU i Srbija | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Srbija

Srbija u Procesu stabilizacije i pridruživanja

Petooktobarskim promenama otpočeo je proces normalizacije odnosa između Srbije/SRJ i EU. Kao punopravna učesnica PSP-a ona je već u novembru 2000. uzela učešće na samitu u Zagrebu.

Potpisani SSP, april 2008.

Potpisivani SSP, april 2008.

Na ovom samitu su pored šefova država ili vlada država članica EU i zapadnog Balkana prisustvovali i predsednik Evropske komisije, Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost i druge visoke zvanice. Reč je posebnom političkom forumu koji ima za cilj da kreira okvir za politički dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa, unapredi razumevanje procesa pridruživanja, informiše potencijalne kandidate o procesima u EU i unapredi regionalnu saradnju.

Samit u Zagrebu, a još više samit u Solunu, pokazuju koliku važnost EU pridaje unapređenju odnosa sa državama ovog regiona. U Završnoj deklaraciji iz Zagreba se konstatuje da Proces stabilizacije i pridruživanja predstavlja okosnicu politike EU prema državama zapadnog Balkana i potvrđuje status potencijalnih kandidata koji su ove države dobile na samitu u Santa Maria da Feiri juna 2000. Tri godine kasnije, u Solunu je reafirmisana evropska perspektiva država ovog regiona i potvrđeno da će njihovo približavanje Evropskoj uniji zavisiti od ispunjavanja kriterijuma iz Kopenhagena i uslova definisanih u okviru ovog Procesa koji ostaje „okvir evropskog kursa ovih država sve do njihovog budućeg pristupanja EU”.

Konsultativna radna grupa

Prvi korak na putu stabilizacije i pridruživanja Srbije/SRJ predstavljalo je obrazovanje i početak rada zajedničke Konsultativne radne grupe SRJ-EU. Reč je o radno-tehničkom telu koje okuplja stručna lica u brojnim oblastima iz Srbije/SRJ i Evropske komisije. U periodu od jula 2001. do jula 2002. održano je pet sastanaka, na kojima su razmatrani tekući opšte-društveni i sektorski reformski procesi i njihova usaglašenost sa evropskim, ekonomskim i političkim kriterijumima. Osnovni rezultat ovih sastanaka se ogleda u Zajedničkim preporukama kojima se dalje usmeravaju reformski procesi u Srbiji/SRJ i obezbeđuje njen dalji napredak na putu u EU.

Zajedničku Konsultativnu radnu grupu SRJ-EU je jula 2003. nasledio Unapređeni stalni dijalog kao primereniji okvir za politički i tehnički dijalog. U proteklom periodu održano je deset plenarnih i veliki broj pratećih sektorskih sastanaka između predstavnika Srbije/SCG i Evropske komisije. Na ovaj način, obezbeđuje se stalno i detaljno praćenje i usmeravanje reformskih procesa u skladu sa prioritetima iz Evropskog partnerstva i Akcionog plana za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva.

Reklama