Selekcija embriona po slovu zakona | Izbor iz štampe | DW | 22.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Izbor iz štampe

Selekcija embriona po slovu zakona

Preimplantaciona dijagnostika (PID) polako je postala glavna predbožićna tema za okruglim stolovima u nemačkim medijima i političkim forumima, pa tako i u nemačkoj štampi.

default

Genetsko ispitivanje embriona dobijenih veštačkom oplodnjom u Nemačkoj nije pravno regulisano

Fajnenšel tajms dojčland:

„Savezni sud je neočekivano otkrio rupu u zakonu: genetsko ispitivanje embriona dobijenih veštačkom oplodnjom u Nemačkoj nije regulisano, konstatovale su sudije u julu, i dodale da je takozvana preimplantaciona dijagnostika time - dozvoljena. Usledilo je veliko iščuđavanje. Političari svih stranaka su godinama polazili od toga da je zabranjeno ciljano pregledanje embriona uz uništavanje onih koji ne obećavaju željeni razvoj. Svi su bili složni u zahtevu da se ta rupa u zakonu što pre zatvori. Ali, to neće ići tako brzo, jer pomenuta presuda je promenila mnogo toga.

Uništavanje nepoželjnih embriona danas više nije tabu-tema. Pristalice apsolutne zabrane PID-postupka, mađu kojima je i kancelarka Angela Merkel, suočene su sa sve većom grupom onih koji smatraju da treba iskoristiti sve mogućnosti savremene genetske dijagnostike. Njihov glavni argument je da važeće pravo dozvoljava prekid trudnoće kada se ustanovi da bi se dete rodilo sa teškim oboljenjem; na isti način, treba omogućiti i uništavanje teško obolelih embriona još i pre početka trudnoće.

Tako i izgleda nacrt zakona koji je predložila grupa poslanika. Ali, njihov nacrt je samo jedan od tri takva predloga. Jedan drugi nacrt predviđa totalnu zabranu preimplantacione dijagnostike, a treći, da se ona dozvoli samo u slučaju kada embrion ima smrtonosno oboljenje. To mnoštvo mišljenja je dobro; spor oko etičkih granica moderne medicine spada u najvažnije diskusije koje trenutno vodimo”.

Flensburger tageblat (Flensburg):

To mnoštvo mišljenja je dobro; spor oko etičkih granica moderne medicine spada u najvažnije diskusije koje trenutno vodimo”…

(Ova rečenica je namerno istaknuta: u Nemačkoj je u regionalnim listovima uobičajeno preuzimanje dela komentara koji je kolegama širom zemlje stavio na raspolaganje sindikat komentatora. Obično je u pitanju neka ključna misao ili poenta, poput rečenice koju je povodom finansijske krize u svoje komentare preuzeo najveći broj dnevnih listova: dobit se privatizuje, a gubici socijalizuju.)

Važnost diskusije

Symbolbild Klonen Embryonen Forschung PID NO FLASH

Postoje tri predloga zakona koji se odnose na preimplantacionu dijagnostiku

Hanoverše algemajne cajtung (Hanover):

„Nacrt zakona je etički opravdan pokušaj da se spreče patnje i da se parovima da pravo da sami donesu vrednosni sud. PID ne sme da predstavlja tabu u situaciji u kojoj je dozvoljen kasniji prekid trudnoće. Osim toga, nemački parovi već koriste PID-metodu – oni koji zbog nje odlaze u neku od susednih zemalja.“

Švebiše cajtung (Lojtkirh):

„Radi se o diskusiji koja pogađa zapravo samo 100 do 200 parova. No, i pored toga, važno je razmišljati o njihovim željama, jer se radi o pitanju: kakve zahvate u stvaranje čoveka treba dopustiti, odnosno, da li treba dopustiti sve što je danas medicinski izvodljivo. Sigurno je i da je još važnija diskusija o tome da li je roditeljima dece rođene sa poremećajima u Nemačkoj trenutno dovoljno pomaže…“

Noje prese (Hanover):

„Nema para koji će moći da razume zbog čega bi prepreke za PID-postupak morale biti veće nego kada je reč o prekidu trudnoće. Još manje njih će razumeti zbog čega se država meša u jednu vrlo privatnu odluku svojih građana i proglašava je kriminalnom. Zabrana, sa izuzecima ili bez njih, strana je životu.“

Pripremio: Saša Bojić

Odgovorni urednik: Ivan Đerković