Proces zaključenja Sporazuma o pridruživanju | Pregovori i pristupanje | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pregovori i pristupanje

Proces zaključenja Sporazuma o pridruživanju

Savet je u skladu sa procenom potrebnih reformi koje je trebalo ostvariti u državama centralne i istočne Evrope, u cilju zaključenja Sporazuma o pridruživanju definisao sledeće kriterijume koje je potrebno ispuniti:

Kvart EU u Briselu

Kvart EU u Briselu

• uspostavljanje principa demokratskog uređenja (poštovanje ljudskih prava, više- stranački politički sistem i tajni izbori),

• ispunjavanje osnovnih uslova za prelaz na tržišnu ekonomiju.

Opšti kriterijumi koje sve države koje žele da postanu članice EU treba da zadovolje definisani su na Savetu u Kopenhagenu 1993. godine i poznati su kao Kriterijumi iz Kopenhagena:

• Stabilne demokratske institucije, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i prava manjina;

• Funkcionisanje tržišne ekonomije, dovoljno konkurentne da izdrži pritisak konkurencije i delovanje tržišnih sila u okviru EU;

• Sposobnost da se preuzmu obaveze koje proizilaze iz članstva, uključujući podršku ostvarivanja ciljeva Unije, kao i sposobnost državne administracije da usvoji i sprovodi pravne tekovine EU (aquis communitaire) u praksi.

Pored ova osnovna tri kriterijuma, na Evropskom savetu održanom u Madridu 1995. godine definisana su još dva kriterijuma:

• Administrativna sposobnost države kandidata da sprovede preuzete obaveze

• Pravo Evropske unije da odlučuje o daljem proširenju.

Institucionalna struktura pridruživanja

Institucionalna struktura pridruživanja

Reklama