Pregovori o zaključivanju SSP | EU i Srbija | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Srbija

Pregovori o zaključivanju SSP

Posle svečane ceremonije njihovog "otvaranja" koja je održana 10. oktobra 2005.godine prva zvanična runda pregovora je upriličena 7. novembra 2005.

Potpisivanje SSP-a, Rupel, Solana, Tadic - april 2008.

Potpisivanje SSP-a, Rupel, Solana, Tadic - april 2008.

Tom prilikom se pregovaralo o tekstu preambule i članu 1. odnosno poglavljima SSP koji nose sledeće naslove: opšta načela, politički dijalog, regionalna saradnja, politike saradnje i finansijska saradnja.

Nedugo zatim, 20-21. decembra 2005. održana je i prva tehnička runda pregovora kada se po prvi put pregovaralo o slobodnom protoku roba i politikama saradnje o kojima je već bilo reči tokom prve zvanične runde pregovora. Drugog dana pregovarački timovi Srbije i Crne Gore su u okviru dvostrukog koloseka odvojeno pregovarali o dinamici liberalizacije trgovine industrijskim, poljoprivrednim, prerađenim poljoprivrednim i ribljim proizvodima.

Druga tehnička runda pregovora održana je 22-23. februara 2005. kada se pregovaralo o osnivanju preduzeća, pružanju usluga i kretanju kapitala odnosno usklađivanju i sprovođenju zakona te slobodnom prometu roba i politikama saradnje.

Druga zvanična runda pregovora održana je 5. aprila 2005. i tom prilikom je urađena svojevrsna rekapitulacija onoga što je postignuto tokom prve zvanične i dve tehničke runde pregovora. Takođe, razgovaralo se i o kretanju radnika i završnim odredbama SSP.

Otkazivanje treće tehničke runde pregovora

I pored svih očekivanja da bi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao biti potpisan u drugoj polovini 2006. do toga nije došlo. Naime, zbog „nepotpune saradnje“ sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, Evropska komisija je 3. maja 2006. otkazala treću tehničku rundu pregovora zakazanu za 11 . maj 2006. Ona je tom prilikom iskazala i svoju rešenost da nastavi pregovore kada ova saradnja bude u potpunosti uspostavljena, u čemu je podržao Savet ministara EU.

Nedugo zatim, Skupština Crne Gore je 3. juna polazeći od rezultata referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore usvojila Deklaraciju kojom se proglašava njena nezavisnost. Posle istupanja Crne Gore iz državne zajednice, Srbija je nasledila pravo na međunarodno-pravni subjektivitet i postala naslednik državne zajednice SCG. Stoga je na predlog Evropske komisije, Savet ministara EU 24. jula usvojio izmenjeni mandat za pregovore o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.

Nastavak pregovora o zaključivanju SSP

Pregovori su obnovljeni posle jedanaestomesečne pauze održavanjem treće zvanične runde pregovora. Naime, napredak ostvaren u saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu omogućio je nastavak pregovora 13. juna 2007. Ovom prilikom se razgovaralo o preambuli, političkom dijalogu, regionalnoj saradnji zatim naslovu VII koji se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost kao i institucionalne, opšte i završne odredbe.

Četvrta tehnička runda pregovora održana je 12-13. jula kada se razgovaralo o industrijskim i poljoprivrednim koncesijama, rokovima za preduzimanje zaštitnih mera za poljoprivredu i ribarstvo, zaštitnoj i klauzuli o nestašici, državnim monopolima, javnim preduzećima i elektronskim komunikacijama.

Poslednja, peta tehnička runda pregovora, održana je 10. septembra i tada se razgovaralo o liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i prerađenim poljoprivrednim proizvodima, protokolu koji se odnosi na promet vina i alkoholnih pića i protokolu o kopnenom saobraćaju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je parafiran 7. novembra 2007. u Briselu.