Pravo na život bez gladi, bola i straha | Mozaik | DW | 20.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mozaik

Pravo na život bez gladi, bola i straha

Insistiranje na dobrobiti životinja, kao bića koja osećaju zadovoljstvo, ali i bol i patnju, u EU je zasnovano na evropskim vrednostima. U tom smislu i zakoni o zaštiti životinja na nivou EU postaju sve striktniji.

Na odnos prema životinjama, pored zakonskih odredbi, na prvom mestu utiče svest kako pojedinca tako i kultura nacije

Na odnos prema životinjama, pored zakonskih odredbi, na prvom mestu utiče svest kako pojedinca tako i kultura nacije

Politika Evropske unije o dobrobiti životinja zasnovana je na principu „pet sloboda“, na osnovu kojih domaće životinje ne smeju trpeti glad, žeđ, bol, strah, a moraju im se obezbediti odgovarajući uslovi kako za život tako i za njihovo prirodno ponašanje. Iako se u Evropi u velikoj meri obraća pažnju na način na koji se postupa sa životinjama, nije tajna da su izostanak efikasne primena zakona, ekonomska pitanje i slabo obrazovanje o potrebama životinja uzroci lošeg postupanja prema životinjama.

„Dobrobit životinja je emotivno pitanje o kome građani i potrošači u EU veoma vode računa. Rad na dobrobiti životinja je trajan proces. Zato su i nadgledanje eventualne zloupotrebe i lošeg tretmana životinja jedan od mojih prioriteta“, izjavio je komesar Džon Dali, predstavljajući u Briselu novu strategiju Evropske komisije posvećenu dobrobiti domaćih životinja.

Da li znate šta jedete?

Ova strategija o zaštiti životinja direktno će uticati na izgradnju i adaptaciju objekata u govedarstvu, svinjarstvu i živinarstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, ona bi trebalo da poboljša informisanost, kako građana, tako i svih onih koji su uključeni u proizvodnju hrane o potrebama životinja.

Dali: Dobrobit životinja je emotivno pitanje o kome građani i potrošači u EU veoma vode računa

Dali: Dobrobit životinja je emotivno pitanje o kome građani i potrošači u EU veoma vode računa

Trenutno, u EU, samo prilikom prodaje jaja, obavezno je navesti način njihove proizvodnje, odnosno da li su dobijena od živine iz kaveza ili sa otvorenih farmi. Evropska unija za sada ne planira da uvede obavezne oznake o „životinjskoj dobrobiti“ na druge proizvode, ali je namera da se kupci i maloprodaja bolje informišu o uslovima gajenja životinja čiji se proizvodi mogu naći na tržištu Evrope. Trenutno, razlike u sistemima uzgajanja, ali i klimatskim uslovima u zemljama članicama EU, jedni su od problema u pokušaju dogovora o jedinstvenim evropskim pravilima koja bi obezbedila pravilnu i efikasniju primenu zakona u oblasti dobrobiti domaćih životinja.

„Ovo je vreme u kome Evropska komisija analizira prošlost i oblikuje budućnost politike u oblasti zaštite i dobrobiti životinja u EU. Tim povodom, u februaru će se organizovati posebna konferencija, a o tome će se izjasniti i Evropski parlament i Savet ministra“, najavio je komesar Dali.

Kultura odnosa prema životinjama

Na odnos prema životinjama, pored zakonskih odredbi, na prvom mestu utiče svest kako pojedinca tako i kultura nacije. Istovremeno je bitno napomenuti da će standardi u zaštiti, držanju životinja i prehrambenoj industriji u zemljama u procesu evrointegracija morati biti usklađeni sa evropskim pre njihovog ulaska u Uniju.

Nova evropska strategija o dobrobiti domaćih životinja trebalo bi da stupi na snagu postepeno u periodu od 2012. do 2015. Kada su pak u pitanju zakoni koji se odnose na dobrobit pasa i mačaka, među zemljama članicama Unije za sada ne postoji konsenzus o aktivnostima koje bi sa nacionalnih bile prebačena na nivo Evropske unije.

Autorka: Marina Maksimović, Brisel
Odgovorni urednik: Ivan Đerković