Osnivanje Evropskog saveta | Pojam i razvoj | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pojam i razvoj

Osnivanje Evropskog saveta

Države članice su 1974. odlučile da ustanove Evropski savet, odnosno da učine sastanke šefova vla­­da tj. država redovnim, što je podrazumevalo sastajanje najmanje dva puta go­dišnje.

Dizanje Grčke zastave, koja 1981. postaje članica EU

Dizanje Grčke zastave, koja 1981. postaje članica EU

Odlučeno je, takođe, i da se Evropski parlament bira na opštim, direktnim izbo­rima, što se prvi put dogodilo 1979. godine.

Osamdesete godine počele su proširenjem Zajednica stupanjem Grčke u čla­nstvo 1981. godine, a kasnije i Španije i Portugalije 1986. godine. Novi podsticaj in­te­graciji stigao je usvajanjem Jedinstvenog evropskog akta (JEA) 1986. godine (stupio je na snagu 1987.), kojim je učinjena prva izmena osnivačkih ugovora EZ.

Kao jedan od ciljeva JEA predviđa finalizaciju zajedničkog tržišta do kraja 1992. go­dine. Da bi to bilo ostvareno trebalo je doneti veliki broj akata, što bi bilo teško ostva­rivo jednoglasnim odlučivanjem u Savetu. Stoga je Jedinstvenim evropskim aktom proširen broj oblasti u kojima je moguće odlučivati kvalifikovanom većinom.

EU i Nemačka

EU i Nemačka

Kako bi se zakonodavnim aktima Zajednice dao veći demokratski legitimitet, Evropskom parlamentu, kao instituciji neposredno izabranoj od strane građana, data je veća uloga u odlučivanju, uvođenjem takozvanog postupka saradnje. Jačanje uloge Par­la­menta i proširenje većinskog nasuprot jednoglasnom odlučivanju trend je koji se nastavio u svim sledećim reformama EZ/EU.

Evropski savet: Šefovi država ili vlada država članica EZ sastajali su se i pre 1974. godine kako bi raspravljali o pitanjima koja su u tom trenutku bila važna, između ostalog, i za funkcionisanje Evropskih zajednica. Godine 1974. šefovi država ili vlada država članica EEZ odlučili su da te sastanke učine redovnim, odnosno, da se sastaju najmanje dva puta godišnje. Prvi put se, pod nazivom Evropski savet, sastanci šefova država ili vlada država članica ozakonjuju Jedinstvenim evropskim aktom 1987. godine.