Neograničena dozvola boravka | Politika | DW | 13.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Neograničena dozvola boravka

Nemačka Vlada je odlučila: odredjeni broj takozvanih “tolerisanih stranaca” dobiće neograničenu dozvolu boravka. Pet stotina stranica nacrta zakona sadrži smernice Evropske Unije o pravu azilanata i stranaca.

Migranti u Nemačkoj

Migranti u Nemačkoj

Savezni ministar unutrašnjih poslova Volfgang Šojble je podržao predloge nacrta zakona:

“Odlučujuće je to što će nacrt zakona poboljšati zajednički život ljudi različitog porekla i onih koji u Nemačkoj dugo žive.”

Organizacije za brigu o izbeglicama su razočarane odlukom o pravu ostanka. Nejasno je koliko će na kraju od 180 hiljada “trpljenih ljudi” koji se boje proterivanja, dobiti neograničenu dozvolu boravka. Kritičari strahuju da će od zakona samo nekoliko hiljada ljudi imati koristi. Podnosioci zahteva za dozvolu boravka moraju da ispune niz uslova. Neudati ili neoženjeni moraju da žive već osam, a oni sa porodicom šest godina u Nemačkoj. U obzir se neće uzimati osobe koje su lažirale podatke kod podnošenja zahteva za azil. Neophodni preduslovi sa izdavanje neograničene dozvole boravka su: znanje nemačkog, neosudjivanost i pre svega dokaz o zaposlenosti.

Veliki napredak je što će takozvanei tolerisani stranci moći ravnopravno, uz Nemce i gradjane Evropske Unije, da se prijavljuju za poslove. Za to će dobiti probnu dozvolu boravka sa važenjem do kraja 2009.e godine. Ko od 1.og januara 2010.e može sam da se brine o sebi i svojoj porodice, dobiće neograničenu dozvolu boravka. Šojble kaže:

”Za uspešnost integracije bitno je da poboljšamo životne šanse migranata i pristup tržištu radne snage. Uz to je neophodno da većinsko stanovništvo ostane otvoreno prema integraciji.”

Članovi stranke Zeleni, partije Levice i organizacija za brigu o izbeglicama oštro kritikuju delove nacrta zakona, kojima su stranke Unije i socijaldemokratska stranka pooštrile zakon o useljavanju. Inostrane organizacije protestuju kod Angele merkel što će naknadni dolazak bračnog partnera u Nemačku biti uslovljen dokazom o znanju nemačkog jezika. Izuzeti su samo gradjani Kanade, Sjedinjenih Država, Japana ili Južne Koreje, pod pretpostavkom da se brzo integrišu.

Bračni partneri ubuduće će morati da imaju najmanje 18 godina, sa ciljem sprečavanja prinudnih brakova. Ko hoće da postane nemački državljanin, moraće da polaže test znanja. Radna zajednica “Pro Azil” prebacuje Saveznoj Vladi da će izbeglice iz Iraka i Avganistana u Nemačkoj ubuduće uživati manju zaštitu nego u ostalim zemljama. Pojedine savezne pokrajine će moći da iz novih odredbi o pravu ostanka izuzmu izbeglice iz takozvanih “rizičnih zemalja”.

Reklama