Makroekonomska pomoć | EU i Zapadni Balkan | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Zapadni Balkan

Makroekonomska pomoć

Ekonomski razvoj država zapadnog Balkana pa tako i Srbije uslovljen je obezbeđenjem trajne makroekonomske stabilnosti i nastavkom započetih strukturnih reformi.

EBRD

EBRD

Stoga, Evropska unija pored značajne finansijske i stručno-tehničke podrške (CARDS) obezbeđuje i makro-finansijsku pomoć odnosno pomoć za prevazilaženje budžetskog i platno-bilansnog deficita.

Za potrebe SCG ona je u periodu 2000-2003. odobrila pomoć vrednu 630 miliona evra - od toga samo za 2001. 375 miliona evra. Dva su osnovna oblika u kojima se ona ispoljava - krediti i bespovratna pomoć. Novembra 2002. je odobren novi aranžman u iznosu od 13 0 miliona evra od čega 11 7 miliona za Srbiju. U obliku kredita 55 miliona evra a 75 miliona evra u obliku bespovratne pomoći. Ovaj aranžman je novembra 2003. povećan za 70 miliona evra.

Međutim, Evropska unija podstiče i blisku saradnju država sa prostora zapadnog Balkana sa nizom međunarodnih finansijskih organizacija i institucija poput Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke.

U tom smislu, Srbija/SCG je zaključila niz sporazuma o kreditiranju sa MMF za period 2002-2005. u iznosu od 829 miliona evra, Svetskom bankom po povoljnim uslovima u iznosu od 540 miliona evra, dok su sa Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj postignuti dogovori o finansiranju projekata o npr. razvoju malih i srednjih preduzeća i rekonstrukciji putne i železničke mreže.

Makroekonomska pomoć državama Zapadnog Balkana

Izvor: Evropska komisija

Izvor: Evropska komisija