Ko je odgovoran kad krene nizbrdo? | Politika | DW | 23.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Ko je odgovoran kad krene nizbrdo?

Što je preduzeće veće i važnije, što je jača njegova finansijska snaga i promet, utoliko više članovi upravnih i nadzornih odbora jednog koncerna traže zaštitu kod specijalnih osiguranja za menadžere.

Pogrešne odluke mogu da budu skupe

Pogrešne odluke mogu da budu skupe

Pogrešne odluke mogu skupo da koštaju. I menadžeri su ljudi. Zato i oni donose pogrešne odluke. A one mogu koštati preduzeća milione ili čak milijarde. Mnogo je primera koji su izazvali veliku pažnju javnosti - korupcijski skandal u Simensu ili bankrotstvo trgovinskog i turističkog koncerna Arkador.

Takvi veliki koncerni, ali i srednja preduzeća, osigurani su od drastičnih grešaka njihovih menadžera - po pravilu s osiguranjem direktora i članova upravnih odbora, skraćeno D&O (Directors-und Officers-Versicherung). Često je reč o klasičnim propustima, kaže Mark Vilhelm, advokat za osiguravajuće pravo u Diseldorfu: “Menadžer mora da organizuje preduzeće tako da funkcioniše kao celina. Mora da uspostavi menadžment rizika i sistem zakona i pravila koji služe pridržavanju pravnih pravila ponašanja.”

Jednostavno se nešto previdi?

eonomic crisis

Samo 20 odsto svih menadžerskih grešaka proističe iz pogrešnih proračuna ili poslovnih ugovora, kaže Vilhelm. U 80 odsto slučajeva ljudi na vodećim pozicijama su jednostavno nešto prevideli, pravila ili sporazume:

“Na primer: Vi se bavite poslovima zaštite kursa valute. Interno pravilo kuće glasi da možete kao šef upravnog odbora sami da odlučujete o poslovima do 2,5 miliona, preko tog iznosa, samo udvoje. Ali situacija se razvija tako da zaštita valute zbog određenih oscilacija iznenada preko noći postane vredna pet miliona, a ne 2,5. Menadžer ne razmišlja da sme sam da odlučuje samo do 2,5 miliona, i uprkos tome dela. Time se oglušio o sopstvene obaveze. I to znajući za njih. Čovek će mu prebaciti da je za pravila znao, jer ona postoje. I to su te sitnice, koje menadžeri previde.”

Od 600 evra, pa do više miliona

Troškovi za jednu polisu D&O, počinju od 600 evra pa idu do više miliona, kaže Mark Reder iz Aona, vodeće svetske firme u posredovanju u osiguranju. Na visinu osiguranja utiču veličina preduzeća i rizika poslovanja, kaže Reder.

Aon beleži snažni porast štete nanete neodgovornošću menadžera. Godine 2007. bilo je 134 slučajeva širom sveta, prošle godine čak 445. U Nemačkoj su političari tokom finansijske krize pozvali na oštriju odgovornost menadžera. Advokat Mark Vilhelm to smatra čistim populizmom i kaže da su u Nemačkoj zakonske odredbe dovoljno oštre:

“Svaka nepažljiva greška menadžera koja može dovesti do štete, može uticati na pozivanje na odgovornost menadžera. Pravila o odgovornosti važe za sve menadžere – šefove upravnih odbora u koncernima koja su u DAX-u, ali i za šefove manjih preduzeća. I ta pravila su možda i najoštrija u svetu.”

Ako menadžer namerno ošteti svoje preduzeće, nema koristi od polise D&O. Ali tada se namera mora najpre dokazati.

Autori: Monika Lomiler / Ivana Ivanović
Odg. urednik: Jakov Leon

Reklama