″Klasik savremenosti″ | Mozaik | DW | 29.10.2003
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mozaik

"Klasik savremenosti"

Posle smrti nemackog liricara Hajnca Pijonteka

(Jedan od najistaknutijih nemackih posleratnih liricara, Hajnc Pijontek, je preminuo. Pijontek važi za sivu eminenciju savremene nemacke poezije. Dobitnik je i najuglednije nagrade za književnost, Bihnerove.)

Nemacki liricar, dobitnik najuglednije nagrade za književnost, Bihnerove, Hajnc Pijontek, je umro u sedamdeset sedmoj godini. Pisac, koji se ogledao u svim književnim žanrovima, je znacajno obeležio posleratnu nemacku književnu scenu živoe je poslednjih godina u starackom domu nedaleko od Pasaua u Bavarskoj. "Klasik savermenosti", govorilo se za Pijonteka. A pisao je pesme, romane, pripovetke, eseje, radio-drame, a i prevodio je sa stranih jezika. Pesme su mu prevodenje na dvadeset cetiri jezika, a zastupljene su i u mnogim školskim udžbenicima i antlogijama u zemlji i inostranstvo. A pisao je o osnovnim ljudskim iskustvima i doživljajima, o ljubavi, usmanjenosti, o nadi. Kriticari su govorili da su mu pesme oblikovane lakonskim jezikom, ali i oporim. Nije ga bilo lako svrstati ni u koju književnu orijentaciju, i literarno se kretao izvan svij pomodnih trendova. Postao je poznat po svojim knjigama poezije, "Plicak" i "Dimna zavesa", objavljenim 1952. i 53. Prvu proznu knjigu je objavio 1955; bila je to knjiga"Pred ocima". Godine 1967. je Pijontek objavio knjigu "Srednje godine", koja mu je donela i prvu nagradu, grada Minhena. Usledila je i knjiga "Pesnikov život", 1976, kada je pisac dobio Bihnerovu nagradu. Posebno je zapažena autobiografija "Vreme moga života", objavljena 1984, a potom i knjiga memoara "Godine preživljavanja". Pijontek je roden u Krojcburgu u Gornjoj Šleziji, 1943. Godine 1945. je bio u americkom zarobljeništvu. Od 1948 je živeo i radio kao književnik, bez stalnog radnog mesta.