„Bez interesa za Rome″: Stereotipi u nemačkim medijima | Evropa | DW | 27.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Romi u Nemačkoj

„Bez interesa za Rome": Stereotipi u nemačkim medijima

Većina ljudi u Nemačkoj nikada nije imala lični kontakt sa Sintima ili Romima. Ipak, postoje animoziteti i anticiganizam. Zaposleni u berlinskom udruženju „Amaro Foro” žele da senzibilizuju medije za to.

„Pod pojmom Sinti i Romi misli se na ljude koji se razlikuju od ostalih u pogledu nacionalnosti, jezika, religije, naseljenosti i mnogih drugih karakteristika.” Problematične rečenice poput ove, koje ističu razliku između Sintija i Roma u odnosu na većinsko stanovništvo zemlje u kojoj žive, 2018. se još uvek mogle pročitati u velikim nemačkim dnevnim novinama.

Protiv ovakvih stereotipa bori se „Amaro Foro", transkulturno udruženje mladih u Berlinu. Od 2012. godine saradnici ovog udruženja prate sadržaje u berlinskim listovima, održavaju kontakte sa novinarima, aktivno se bave odnosima sa štampom i javnošću, suprotstavljajući se stereotipima i senzibilizirajući medije kad je u pitanju anticiganizam.

Anticiganizam i diskriminacija

„Anticiganizam je specifični oblik rasizma prema ljudima romskog porekla ili onima kojima se pripisuje romsko poreklo", piše na veb stranici udruženja „Amaro Foro". Takvi stereotipi kobno se odražavaju na živote ljudi koji su Romi ili im se to pripisuje.

Od 2014. ovo udruženje beži antiromske i diskriminatorne incidente u svom „Dokumentacionom centru za borbu protiv anticiganizma - DOSTA". Pored medijskog izveštavanja, u DOSTA je navedeno još osam oblasti života, koji su pogođeni diskriminacijom, na primer pristup medicinskoj nezi ili svakodnevni život. Samo do 2018. godine DOSTA je zabežila 699 incidenata anticigantizma i diskriminacije – u to nije bilo uključeno medijsko izveštavanje.

Andrea Virih

Andrea Virih

„Tokom našeg rada u Dokumentacionom centru shvatili smo da je nemačkim medijima potrebno još puno edukacije odnosno rada na edukovanju", objašnjava iz udruženja „Amaro Foro" Andrea Virih.

„Malo je interesa za naše manifestacije, posebno u medijima. Malo je volje da konačno predstavimo Rome u drugačijem svetlu. Shvatili smo da u okviru naših postojećih projekata ne možemo puno toga promeniti. Stoga smo započeli petogodišnji projekt senzibiliziranja medijskih profesionalaca za anticiganizam kojim bi se novinarima i fotografima olakšala što lakša besplatna obuka na licu mesta."

Srce projekta, koji se realizuje od 2020. godine, je program obuke za print i foto novinare. Ove praktične radionice objašnjavaju, na primer, gde vrebaju zamke i koje formulacije ili naslovi mogu biti diskriminirajući. Na primer, naslov iz juna 2020. u nemačkom print-mediju. Nakon što je berlinska četvrt Nojkelnu stavila sedam kuća pod karantin, slika je glasila: „U jednom stambenom bloku u Nojkelnu mnogi stanovnici su oboleli od korona virusa. Tamo žive pretežno romske porodice."

„To je tipičan anticiganski stereotip po kojem su zdravstveni problemi povezani s Romima", kaže Georgi Ivanov, član uprave udruženja „Amaro Foro”.

Rasprave o migracijama kao okidač

Za saradnike udruženja okidač za pokretanje ovog pilot-projekta bile su prvenstveno medijske rasprave o migracijama unutar EU, koje mnogi mediji nazivaju imigracijom siromaštva. S tim su se povezala i druga pitanja, na primer tzv. problematične nekretnine, beskućništvo, prevare socijalnog osiguranja ili profesionalno prosjačenje - drevni stereotipi prema kojima su Romi siromašni i kriminalci.

„Naziv Romi su ti ljudi sami sebi dali i to mnogim novinarima nije jasno. U trenutku kada se određeni ljudi uklapaju u određenu sliku, medijski profesionalci ih nazivaju Romima. Na primer, kada otkriju osobe koje kampuju negde u parku, odjednom su to Romi.

A jedan od najvećih problema je što su oni gotovo isključivo vidljivi u medijima samo kada su takve teme u pitanju ", objašnjava Andrea Virih. "Upravo iz tog razloga naši kursevi obuke popunjavaju tu prazninu", dodaje Sofija Bihari, koja od proleća 2021. prati projekat podizanja svesti za medijske profesionalce. „Godinama sam radila za romsku organizaciju i shvatila sam da je za romske teme gotovo nemoguće pobuditi interes predstavnika štampe."

Učiniti Sintija i Rome vidljivim

Upravo to će se sada promeniti. Cilj projekta je objaviti što više pozitivnih priča u vezi sa Sinti i Romima u medijima na nemačkom jeziku i osigurati da romski novinari budu zastupljeniji. Saznanja, prikupljena u ovom projektu, biće sažeta u jednom priručniku.

„Promena perspektive nije potrebna samo print-novinarima. Zato mi redovno nudimo radionice, koje se prvenstveno bave vizuelnom predstavom Sinti i Roma", kaže Virih. Ovi seminari su bazirani na naučnom istraživanju stereotipa na slikama. Namenjeni su foto-novinarima, fotografima i agencijama.

Na kraju projekta biće napravljena kolekcija fotografija koja prikazuje Rome i Sinte u nestereotipnim situacijama. Ove slike treba da budu besplatno stavljene na raspolaganje novinarima i osobama koje rade u medijima.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu