150. GODIŠNJICA RODJENJA FRIDRIH ALFREDA KRUPA | RUBRIKE | DW | 16.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

RUBRIKE

150. GODIŠNJICA RODJENJA FRIDRIH ALFREDA KRUPA

U istoriji porodice Krup i njihove industrije èelika, Fridrih Alfred Krup zauzima centralno mesto. On je rodjen pre 150 godina, 17. februara 1854, kao unuk osnivaèa firme Fridriha Krupa, koji je 1811. godine otvorio fabriku livenog èelika u Esenu i time položio kamen temeljac za jedan od najveæih koncerna metalske i vojne industrije u istoriji Nemaèke. Fridrih Alfred Krup je bio deda Alfrida Krup fon Bolen und Halbaha, koji umro 1967, godine i koji je bio poslednji samostalni vlasnik firme. Fridrih Alfred Krup je imao 33 godine kada je 1887. godine preuzeo od svog oca firmu, koja je veæ pravila dobre poslove u inostranstvu i koja je zapošljavala oko 20.000 radnika. U narednih 15 godina on je izgradio koncern sa preko 42.000 zaposlenih. U njegove najvažnije poslovne poduhvate ubraja se preuzimanje nekadašnjeg konkurenta, firme "Gruson" iz Magdeburga 1892. godine. Time je Krup proširio svoju produkciju na izgradnju hala. 1896. Krup preuzima i brodogradilište "Germania" u Kilu i zapoèinje izgradnju brodova. Fabrika koju je 1897. godine podigao u Rajnhauzenu razvila se najveæu èelièanu u Evropi. Da bi pokrio svoje potrebe za sirovinama, Krup obezbedjuje prava i na korišæenje nekih rudnika uglja. Fridrih Alfred Krup je bio i politièki aktivan. Još 1887. on je kao umereno konzervativni politièar bio kandidat za poslanika na izborima za Rajhstag, ali tada nije bio izabran. To mu je, medjutim, kao èlanu Nacionalne stranke pošlo za rukom 1893. godine. 1897. car Vilhelm Drugi je imenovao Krupa èlana gornjeg doma nemaèkog parlamenta. Nekadašnji šef Krupovog porodiènog arhiva Ernst Šreder je 1968. godine napisao da je Krup važio kao tipièan predstavnik bogatih teških industrijalaca, koji je zbog osionog ponašanja navukao na sebe mržnju javnosti. Krup je umro iznenada 1902. godine u 48-moj godini života, pošto je prethodno bio potresen velikim skandalom. Naime, svega nekoliko dana uoèi njegove smrti socijaldemokratski list "Forverc" je u jednom èlanku pisao o navodnim homoseksualnim sklonostima tog industrijalca, koje je on iživljavao na italijanskom ostrvu Kapriju. Krup je zaista u nekoliko poslednjih godina svog života više meseci provodio na Kapriju, gde se bavio biologijom mora. Po objavljivanju tog èlanka kod Krupa je nastupila erupcija gneva. A zvanièna dijagnoza njegove iznenadne smrti je bila: izliv krvi u mozak. Medjutim, taène okolnosti njegove smrti nikad nisu utvrdjene. Car Vilhelm Drugi je iskoristio komemoraciju Krupu u Esenu za obraèun sa socijaldemokratijom. Èitav niz objekata u Krupovom rodnom gradu Esenu je povezan sa njegovim imenom. Pored ostalog on je tamo otvorio istraživaèku laboratoriju hemijsko-metalurške industrije. Za obrazovanje odraslih Krup je otvorio biblioteku. Bila je to prva moderna javna biblioteka u èitavoj Rurskoj oblasti. Njegova zadužbina je i naselje Altenhof u Esenu sa više od 600 stanova, koji su besplatno stajali na raspolaganju invalidima rada.