Wieso nicht? | Wieso nicht? | DW | 13.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Wieso nicht?

Wieso nicht?

Kursi monolingual i gjermanishtes Wieso nicht? është një mbledhje e larmishme skenash të jetës së përditshme në Gjermani, Austri dhe Zvicër. Krizat në marrëdhëniet njerëzore dhe vizitat te dentisti, banesat e përbashkëta dhe supermerkatat: njëzet pjesë për dëgjim ua prezantojnë të gjitha. Ky kurs mbulon shkallën B1 të Kornizës Evropiane të Referencës dhe u drejtohet të përparuarve. Ai ofron ndihmë për të konsoliduar njohuritë ekzistuese të gjermanishtes dhe për t’i zgjeruar ato.