1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gjej kursin e gjermanishtes që të përshtatet

FJALË PËR RRUGËS (GJERMANISHT-ANGLISHT)

Audiotrainer

Audiotrainer Infografik Mädchen mit Kopfhörern

Me anë të "Audiotrainer" ju mund të mësoni fjalë të nevojshme për përdorim të përditshëm dhe të përmirësoni shqiptimin. Të 100 leksionet mbulojnë shumë fusha leksikore në përshtatje me nivelet A1 dhe A2.  

Kurset e mësimit të gjuhës gjermane