1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kultura mirëseardhjes

Edhe pse Gjermania është një vend imigrimi, kultura e mirëseardhjes në Gjermani është e re dhe ajo mbahet gjallë nga rinia.

Gjermania është një vend i ri imigrimi në kuptimin e dyfishtë: nga njëra anë, sepse vetëm këto 15 vitet e fundit ne e perceptojmë veten si vend imigrimi. Tjetra, sepse të rinjtë në Gjermani e shohin më me pozitivitet migracionin se sa më të moshuarit.