1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Emigrim i rregullt

Migrimi i qytetarëve të Kosovës ka pasur rënie. Por kombinimi i disa faktorëve e mban të gjallë dëshirën për largimin nga vendi.

Në vitet 2013 - 2017, nga Kosova kanë emigruar më shumë se 170 mijë qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi i rregullt dhe i parregullt dhe një numër i konsiderueshëm që emigruan duke kërkuar azil.