1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ekonomia gjermane

Që nga koha e krizës financiare në vitin 2008 dhe rënien ekonomike që pasoi direkt pas saj në Gjermani investohet shumë pak.

Se sa dramatike është në plan afatgjatë ritmi i ngadalë i investimeve në të ardhmen e ekonomisë gjermane, shihet në produktivitetin e punës. Produktiviteti i punës për orë në Gjermani u rrit në fazat e rritjes ekonomike në pjesën e dytë të viteve 70-të – realisht (pra llogaritja e pastër) me 3,4% në vit. Në vitet 80-të me 3,0%, në vitet 90-të afër 2,2% dhe në vitet 2000 deri në fillim të 2008-s me 1,4%. Ndërkohë në dekadën e fundit - nga mesi i viteve 2009 deri në mesin e vitit 2018, fazë e rritjes ekonomike ky produktivitet u rrit me 1,1%.Kjo zvarritje në produktivitetin e punës vjen si pasojë e investimeve të pakta.

Artikuj të tjerë