1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
SHBA, Uashington Ndërtesa e Bankës Botërore
Fotografi: Daniel Slim/AFP/Getty Images

Banka Botërore

Tema

Banka Botërore është një institucion ndërkombëtar i financiarëve që ndihmon vendet në zhvillim të përmbushin qëllimet e tyre të zhvillimit ekonomik.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë