B1 | Wieso nicht? | Wieso nicht? | DW | 19.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Wieso nicht?

B1 | Wieso nicht?

Kursi njëgjuhësh i gjermanishtes Wieso nicht? është një përmbledhje e larmishme skenash të jetës së përditshme në Gjermani, Austri dhe Zvicër. Krizat në marrëdhëniet njerëzore dhe vizitat te dentisti, banesat e përbashkëta dhe supermarketet: njëzet pjesët për dëgjim janë të marra nga jeta. Ky kurs mbulon shkallën B1 të Kornizës Evropiane të Referencës dhe u drejtohet të përparuarve. Ai ofron ndihmë për të konsoliduar njohuritë ekzistuese të gjermanishtes dhe për t’i zgjeruar ato. Kursi është përgatitur në bashkëpunim me Institutin Goethe.

Niveli: B1
Mediat: audio, tekst (download)
Gjuhët: Gjermanisht