1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Asistencë teknike

2 milionë euro asistencë teknike Shqipërisë për negociatat me BE.

Bashkëpunimi midis Republikës Federale të Gjermanisë dhe Shqipërisë filloi në vitin 1988. Gjatë këtyre viteve, GIZ ka realizuar projekte prej rreth 200 milionë euro. Ato janë kryesisht për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik; ujin, ujërat e zeza, mbetjet e ngurta dhe efiçiencën e energjisë.