A1 | Mission Europe | Mission Europe | DW | 11.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Europe

A1 | Mission Europe

Tri aventura tërheqëse për mësimin e gjuhëve! Mission Europe ofron në nivelin A1 të Kuadrit Evropian të Referencës një kurs për kontaktet e para me gjuhën gjermane, frënge dhe polake.Si në një lojë kompjuterike ju mund të fitoni një aventurë në Francë, Poloni ose Gjermani në bashkëpunim me heroinat virtuale dhe të ushtroni të kuptuarit duke dëgjuar.

Shkalla e nivelit: A1
Mediat: audio, tekst (download)
Gjuhët: gjermanisht | anglisht