A1, A2 | Radio D | Radio D | DW | 22.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

A1, A2 | Radio D

Kursi i gjuhës në audio Radio D është përgatitur për fillestarët pa ose me pak njohuri paraprake dhe mbulon nivelin A1 dhe A2 të Kuadrit Evropian të Referencës. Ai ushtron në mënyrë të veçantë dëgjimin. Ju mund të dëgjoni këtu të gjitha leksionet në audio dhe t'i ndiqni ato me manuskript. Radio D është përgatitur në bashkëpunim me Institutin Goethe.

Shkallët e nivelit: A1, A2
Mediat: audio, tekst (download)
Gjuhët: gjermanisht | anglisht