A1, A2, B1 | Harry – gefangen in der Zeit | Harry – ein E-Learning-Kurs für Anfänger | DW | 21.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Harry

A1, A2, B1 | Harry – gefangen in der Zeit

Për Harryn Gjermania është si lakrat turshi: mund të të pëlqejnë, vetëm nëse je rritur me to. Por kur papritur atij gjatë pushimeve në Schwarzwald i ngelet në vend ora e jetës, i duhet të mësojë gjermanishten. "Harry" është një kurs multimedial dygjuhësh me 100 episode. Online do të gjeni 400 ushtrime interaktive, ushtrime leksikore me mbi 3.500 fjalë dhe informacione për vendin, si dhe ide se si të mësoni në të gjitha episodet.

Niveli: A1, A2, B1

Mediat: video, audio, tekst (download), ushtrime interaktive, ushtrime leksikore, broshura për mësuesit

Gjuha: Anglisht | Gjermanisht