A1, A2, B1 | Deutsch – warum nicht? | Deutsch - warum nicht? | DW | 30.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht?

A1, A2, B1 | Deutsch – warum nicht?

Kursi i gjuhës Deutsch – warum nicht? tregon historinë e studentit të gazetarisë Andrea, i cili punon si portier në një hotel. Çdo episod përmban 26 leksione me dialogë, ushtrime dhe audio për t'i shkarkuar. E veçantë e këtij kursi është shpjegimi i gramatikës gjermane në gjuhën shqipe. Krahas kësaj përshtatësi dhe përkthyesi i kursit në gjuhën shqipe, Auron Dodi ka integruar në gramatikën në libër si dhe në pjesën për dëgjim sa herë ka qenë e mundur edhe veçori gramatikore të shqipes. Kursi i gjuhës mbulon nivelin A1 deri B1 të Kuadrit Evropian të Referencës. Ai shërben për fillestarë dhe të avancuar. "Deutsch – warum nicht?" është përgatitur në bashkëpunim me Institutin Goethe.

Shkalla e niveleve: A1, A2, B1
Mediat: audio, text (download)
Gjuhët: Gjermanisht | Shqip