A1, A2, B1 | Deutsch Interaktiv | Deutsch Interaktiv | DW | 13.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch Interaktiv

A1, A2, B1 | Deutsch Interaktiv

Kursi i gjuhes online pa pagesë Deutsch Interaktiv shërben për studentët e gjermanishtes të nivelit A1 deri B1 të Kuadrit të Përbashkët Evropian i Referencës . Audiot dhe videot ushtrojnë të kuptuarit dëgjimor dhe pamor. Me anë të rreth 750 ushtrimeve interaktive dhe testeve mund të kontrolloni menjëherë nivelin, që keni arritur. Materialet, njësitë gramatikore, një fjalor me mbi 7000 fjalë dhe ndihma për shqiptimin jua lehtësojnë të mësuarit.

Nivelet: A1, A2, B1
Lloji i medias: E- Learning
Gjuha: Gjermanisht | Anglisht | Rusisht