Germania - o patrie dificilă? | Global | DW | 28.11.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

Global

Germania - o patrie dificilă?

Este patriotismul doar o lozincă sau o formulă avînd un grav şi dens conţinut? Ce înseamnă azi a fi patriot, a -ţi iubi ţara ? În ce măsură şi în ce fel Germania poate răspunde acestor întrebări? Postul public de televiziune ZDF , a organizat un ciclu de emisiuni, sondaje de opinie, dezbateri consacrate acestui grav subiect.Cotele de vizionare ale fiecăreia dintre emisiunile în care germanii au fost chemaţi să desemneze primele zece personalităţi care au marcat destinul şi efigia ţării , au fost maxime. Cotidianul DIE WELT a publicat un articol consacrat acestei teme, intitulat interogativ Germania o patrie dificilă?

Că noţiunile de patrie iubire de ţară şi patriotism au în Germania conotaţii şi nuanţe diferite de cele curente în restul statelor lumii, se datorează indiscutabil istoriei germane în secolul XX şi fatalelor capitole ale acesteia . Din acest motiv, mai intens decît restul democraţiilor occidentale, Germania este intens preocupată de propria imagine, este mai precaută cu sentimentele şi expresiile iubirii de ţară.Nenumărate studii - de istorie, publicistică, eseistică , politologie, simpozioane, dezbateri publice , expoziţii - atestă relaţiile delicate, dacă nu chiar dificile ale germanilor cu ei înşişi, cu ţara lor. De unde şi titlul articolului publicat în paginile de foileton ale cotidianului DIE WELTcare porneşte de la constatarea că recentele dezbateri parlamentare în jurul patriotismului au luat turnuri partinice şi programatice .Nici azi - normalizarea relaţiilor cetăţenilor cu propria lor ţară nu poate fi invocată - fără a stîrni suspiciuni (în anumite situaţii legitime) sau fără fi întîmpinată cu avertismente (şi acestea unele dintre ele, oportune).
Pe acest fundal delicat, ciclul de emisiuni realizat de programul doi ZDF al televiziunii publice germane intitulat Cei mai buni dintre noi - nici nu putea fi mai binevenit. Participanţilor li s-a cerut să nominalizeze zece personalităţi ale istoriei germane apte să reprezinte sentimentul generic de patriotism sau iubire de ţară. Si - scrie autorul articolului - în pofida tuturor opiniilor alarmante şi alarmiste emise in jurul trivializării gustului şi chiar a conştiinţei publice, a incriminării propensiunii nestăvilite spre divertisment şi frivolitate, cetăţenii Germaniei, ca şi moderatorii şi personalităţile participante la amintitul ciclu de emisiuni, - au desfiinţat clişee inclusiv acela că germanii ar fi un doar un popor al filozofilor şi poeţilor. Conştiinţa colectivă - dacă astfel ar putea fi numită expresia cuantificată, numerică a preferinţelor selective în urma cărora a fost stabilită galeria primilor zece dintre cei mai buni germani şi-a demonstrat coerenţa, spiritul raţional, simţul critic şi echilibrul moral - pe scurt, o îmbucurătoare stare de sănătate. Aşadar pe locul întîi în preferinţele germanilor se află primul cancelar al Germaniei postbelice Konrad Adenauer, simbol al revenirii la democraţie şi liberalism aţării .Anul l949 a marcat începutul istoriei celei mai bune Germanii din toate cele existente pînă atunci.Martin Luther, reformatorul bisericii catolice, constituie simbolul unei emancipări religioase şi morale şi concomitent al revenirii masei de cetăţeni la convingeri şi practici confesionale străine de tentaţiile ezoterismelor de tot felul.Nu este exclus însă ca succesul imens al filmului Luther care rulează actualmente pe marile ecrane în Germania, să fi jucat un rol în plasarea atît de sus pe scara preferinţelor, a reformatorului religios.
Cancelarul Wily Brand iniţiatorul celebrei Ost Politik, al deschiderii spre răsărit a vechii republici federale, se situează pe locul trei urmat de fraţii Scholl , tinerii care au făcut parte din grupul de rezistenţă antinazistă Weisse Rose, şi care şi- au plătit cu viaţa angajamentul şi acţiunile. Johann Sebastian Bach figurează pe locul şase al preferinţelor, urmat de Guttenberg inventatorul tiparului , situat pe locul 7, de Goethe pe locul 8 şi de cancelarul de fier Otto von Bismarck pe locul 9 care - în pofida renumelui său - a instituit sistemele de asigurări sociale şi a fost un promotor al politicii europene. Pe locul zece îil întîlnim, simbolic aproape, pe autorul teoriei relativităţii Albert Einstein. Concluzia articolului este că imaginea germanilor despre ei înşişi şi despre patria lor, este dominată de conştiinţa istoriei, este raţională şi lucidă,devansînd astfel multe din atitudinile şi reflexele clasei politice şi ale unor publicişti, grăbiţi să opereze cu clişee şi stereotipii.
 • Data 28.11.2003
 • Autoare/Autor Rodica Binder
 • Imprimaţi Imprimaţi pagina
 • Permalink https://p.dw.com/p/B1m6
 • Data 28.11.2003
 • Autoare/Autor Rodica Binder
 • Imprimaţi Imprimaţi pagina
 • Permalink https://p.dw.com/p/B1m6