Dincolo de clişee | Cultură | DW | 06.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Cultură

Dincolo de clişee

In colecţia Forum România, a editurii ştiinţifice germane Frank&Timme, Andrei Oişteanu este prezent pentru a doua oară. De astă dată, cu volumul „Narcoticele în cultura română”.

Motive de satisfacţie are în anul ce e pe sfîrşite nu numai Andrei Oişteanu, căruia în Germania şi în Franţa i-au apărut în traducere două din cărţile sale fundamentale, nu numai Varujan Vosganian, al cărui roman „Cartea Şoaptelor”, tradus în germană, a fost primit elogios de recenzenţi în presa premium. Ci toţi cei cărora o mai bună cunoaştere a culturii române, dincolo de hotarele ţării, le stă la inimă.

Dar fiind vorba de cărţi, o sumară prezentare a ariei tematice inclusă în colecţia Forum: Rumänien, la editura ştiinţifică Frank&Timme din Berlin, serie îngrijită de Larisa Schippel şi Thede Kahl pare binevenită.

Sunt pînă în prezent nu mai puţin de 18 volume, editate profesionist, din pasiune şi interes faţă de o ţară, o limbă şi o cultură încă prea puţin cunoscute în apus, insuficient abordate din unghiul interferenţelor europene, fiind acesta din urmă şi unul din centrele de greutate ale scrierilor apărute pînă în prezent, fie antologii sau cărţi de autor.

Chiar dacă editura berlineză nu şi-a propus în mod programatic să spulbere unele clişee şi prejudecăţi, beneficul efect se produce. El este datorat înaltului nivel ştiinţific, potenţialului de cunoaştere stocat în fiecare din volumele apărute pînă acum.

Bunăoară felul în care televiziunea tratează discursiv istoria (vol.1) medialitate şi înscenare (vol.15), căile României spre o identitate europeană (vol.4), elementul românesc şi vecinătatea (vol.2), minoritatea germană din Bucureşti - dinspre margine spre centru(vol.9), soarta unui scriitor fără patrie – Hans Bergel (vol.5), relaţiile teatrului românesc cu spaţiul german după 1989 (vol.8), confruntarea cu trecutul comunist - memorialul Sighet (vol.16), transformările politice şi evoluţiile sociale în România (vol.10) - sunt teme şi preocupări care duc indiscutabil cititorul spre o percepţie net mai nuanţată şi profundă a realităţii, decît cea oferită de presa zilnică.

In spulberarea clişeelor şi stereotipurilor, dar şi a tabu-urilor, istoria obiceiurilor şi a mentalităţilor deţine un rol cheie. După volumul 7, în care sunt focalizate structurile individuale, naţionale şi supranaţionale ale identităţii europene, alte patru titluri de carte, sub semnătura a doi autori români, erudiţi, de reputaţie internaţională, defrişează prin metode şi unghiuri de abordare diferite, terenul accidentat al istoriei mentalităţilor şi istoriei civilizaţiei.

Studiul Constanţei Vintilă-Ghiţulescu, despre dragoste şi sexualitate în societatea românească între 1750 şi 1830, este intitulat în germană „Liebesglut” (Focul amorului). Următorul, cel despre biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în secolul al XVIII-lea, păstrează titlul românesc „Im Schalwar und mit Baschlik”.

Cît despre cărţile lui Andrei Oişteanu, acestea au devenit mai demult un bun cultural european, traduse fiind în mai multe limbi de circulaţie internaţională, răsplătite şi cu premii de specialitate. Autorul, căruia i se potriveşte poate mai bine apelativul de ştiutor decît de savant, prin talentul de a-şi împărtăşi cunoaşterea scoţînd miezul viu, narativ, de sub coaja erudiţiei, are bunul obicei de a revizui şi adăuga ediţiile succesive ale studiilor sale. Al căror text, tradus într-o altă limbă, suportă noi reveniri şi extrapolări. Astfel, Imaginea Evreului în cultura română, are în ediţia germană, apărută la editura Frank&Timme, în traducerea Larisei Schippel, următorul subtitlu: stereotipii române şi est-europene ale antisemitismului. In acest an, la editura franceză Non Lieu, acelaşi studiu, în traducerea lui Pompiliu Ştefănescu se referă la clişeele antisemite din cultura română.

Andrei Oişteanu mărturisea într-unul din interviurile la Deutsche Welle, că îi plac subiectele tabu şi că, după ce a dezgropat un domeniu în care nu s-a prea umblat, cum a fost cel cu imaginea evreului şi cu stereotipiile interetnice, a trecut la o problemă şi mai complicată, sau la fel de complicată, a narcoticelor în cultura română în general şi în cea europeană în context. Studiul rezultat, răsplătit în 2010 cu Premiul Special al Uniunii Scriitorilor, a fost şi el revizuit şi adăugit şi iată-l acum tradus în germană, la deja citata editură. Este al 18-lea volum din colecţia „Forum: Rumänien”, proaspăt ieşit de sub tipar şi, cu certitudine, va avea parte şi în Germania de o excelentă primire.