Cum se poate munci legal în Germania | Refugiați în Europa - o criză fără sfârșit? | DW | 25.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Refugiați în Europa - o criză fără sfârșit?

Cum se poate munci legal în Germania

Există căi legale pentru a munci în Germania. În general lucrurile stau aşa: cu cât eşti mai bine calificat, cu atât devine mai uşor.

Cine vrea să muncească în Germania nu trebuie să solicite azil. Dimpotrivă, cine caută de lucru nu are dreptul la azil. În plus, toţi solicitanţii de azil nu au dreptul să lucreze în primele trei luni de la depunerea cererii. Cei care solicită azil, deşi cererea este "evident nejustificată", se aleg chiar cu interdicţia de a mai pătrunde în Germania şi întreg spaţiul Schengen. Aceasta îi afectează de exemplu pe aproape toţi solicitanţii de azil din aşa-numite ţări sigure de provenienţă, între care Serbia, Macedonia şi Bosnia-Herţegovina. Acestora li se vor adăuga în curând Kosovo, Albania şi Muntenegru. Solicitările de azil depuse de cetăţenii acestor ţări sunt soluţionate în regim de urgenţă şi răspunsul este aproape invariabil unul negativ. În urma respingerii, depunătorii cererilor trebuie să părăsească Germania urgent. Dacă nu pleacă de bunăvoie, sunt expulzaţi forţat şi trebuie să-şi plătească în cele mai multe cazuri singuri drumul de întoarcere.

Cum pot munci legal în Germania?

Pentru a răspunde acestei întrebări trebuie făcută mai întâi diferenţa între cetăţenii Uniunii Europene şi cei ai aşa-numitelor state terţe. Cetăţenii UE au dreptul de a călători liber în UE. Au voie de asemenea să muncească fără oprelişti în Germania. Pentru a sosi în ţară nu au nevoie de viză. Asemănător de simplu este şi pentru cetăţenii care provin din state aparţinând spaţiului economic european sau din Elveţia.

Pentru străinii din alte ţări, deci din ţări terţe, există în schimb o serie de reguli care trebuie respectate. Între statele terţe se numără şi toate ţările din Balcanii de Vest: Serbia, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Albania şi Muntenegru. În general, cetăţenii acestor ţări au permisiunea de a munci în Germania numai dacă au drept legal de şedere şi dacă autorităţile le permit să muncească. Există numeroase titluri de şedere. Vize limitate, "cartea albastră a UE" pe termen limitat, drept de stabilire nelimitat şi permisiunea UE de şedere de durată, şi aceasta nelimitată.

Un titlu de şedere se poate primi numai cu condiţia posesiei unui paşaport şi dacă nu există motiv de expulzare. Aceasta se referă, de exemplu, la persoanele care au solicitat fără succes azil şi au fost silite să părăsească ţara. În plus, cei care vor titlu de şedere trebuie să demonstreze că au din ce trăi pe durata şederii în Germania. Adică fie au suficienţi bani în cont, fie au loc de muncă retribuit, fie o altă persoană din Germania se angajează să întreţină solicitantul. Aceasta înseamnă de asemenea că nu se poate veni în Germania şi solicita ajutor de şomaj sau ajutor social. Acest drept este rezervat doar cetăţenilor germani, solicitanţilor de azil şi celor care au contribuit timp de mai mulţi ani la casele de ajutor social.

În general, cu cât este cineva mai bine calificat şi cu cât vorbeşte mai bine limba germană, cu atât îi este mai uşor să obţină pe termen lung drept de şedere în Germania şi permis de muncă. Iar celor cu slabă calificare sau fără studii le este foarte greu să lucreze pe termen lung în Germania.

Nu am de lucru, dar vreau să-mi găsesc un job în Germania

Cine vrea să-şi caute un loc de muncă în Germania poate solicita o viză special pentru asta. Viza este eliberată de Ambasada Germaniei sau Consultaul German din ţara solicitantului. Cel care se află în Germania fiind dotat cu o asemenea viză nu are însă drept de muncă. De îndată ce şi-a găsit un loc de muncă trebuie să solicite "titlu de şedere în scopul muncii". Dar pentru asta nu trebuie să se întoarcă în ţara de origine. Permisul poate fi solicitat direct în Germania. Dar şi într-un astfel de caz trebuie adusă dovada că solicitantul se poate întreţine financiar singur.

Mă aflu în străinătate. Cum pot găsi o slujbă în Germania?

Locurile de muncă vacante din Germania sunt intermediate către străinii care se află încă în străinătate de către Agenţia Federală pentru Muncă(https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/VersionsDEEN/DeutscheVersion/WillkommeninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI520567). În plus, cei interesaţi pot consulta diverse portaluri de internet sau direct paginile web ale diverselor firme.

Şanse mai mari să găsească un loc de muncă au cei care vorbesc bine limba germană şi sunt absolvenţi de şcoli şi facultăţi. Pentru recunoaşterea diplomelor există portaluri speciale(https://www.bq-portal.de/ / www.anerkennung-in-deutschland.de/).

Dacă locul de muncă dorit a fost găsit, pentru cei care nu sunt cetăţeni ai UE urmează verificarea prioritară. Ceea ce înseamnă că locul de muncă va fi atribuit acestora numai dacă nu se găseşte un alt doritor din Germania sau restul statelor UE.

Excepţii se fac doar pentru cei cu înaltă calificare sau pentru meseriile pe care prea puţini vor să le înveţe şi practice în Germania. În astfel de cazuri se renunţă la verificarea prioritară. În Germania se caută forţă de muncă mai ales în domeniile îngrijirea bătrânilor şi în diverse meserii. Lista completă a meseriilor cu căutare se găseşte aici: (http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/positivliste_dt.pdf).

Vreau să obţin o calificare în Germania

Cine obţine un loc pentru calificare în Germania, deţine paşaport şi se poate întreţine singur obţine o viză de şedere temporară. Valabilitatea acesteia este de maximum 2 ani, dar poate fi prelungită. Şanse mai mari să obţină prelungirea le are cel care vorbeşte bine germana şi a luat parte la un curs oficial de integrare.

Cei care deţin viză temporară pentru absolvirea unui curs de calificare au permisiunea de a lucra, pe lângă participarea la curs, 10 ore săptămânal. Cei care au finalizat cursul şi vor să-şi caute loc de muncă pot solicita prelungirea vizei temporare.

Pentru căutarea unui loc la un curs de calificare există reguli asemănătoare cu cele valabile pentru căutarea unui loc de muncă. Piedici reduse există în calea meseriilor mai puţin căutate, sunt necesare diplomele recunoscute aferente, precum şi buna stăpânire a limbii germane.

Vreau să studiez în Germania

În Germania pot frecventa o facultate numai deţinătorii diplomei de bacalaureat. Condiţiile recunoaşterii diplomelor de bacalaureat eliberate în străinătate sunt enumerate aici: (http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/).

Cei care sunt admişi la facultate şi se pot întreţine singuri primesc viză de şedere. Important este însă ca studiul să fie scopul principal al şederii. De aceea nu se poate studia la seral sau prin corespondenţă. Cei care au vize de studenţi pot lucra, dar nu mai mult de 120 de zile pe an. Viza de student se obţine de regulă pe o durată de un an sau doi. Ea poate fi prelungită dacă durata studiilor o impune.