1. Mergi direct la conținut
  2. Mergi direct la meniul principal
  3. Accesează direct mai multe site-uri DW

AnexĂ: NOTA - RAPORT

12 ianuarie 2010

Publicăm în anexă NOTA - RAPORT din 11 aprilie 1986 cu datele rezultate din contactarea cetăţeanului vest-german 'SCHNEIDER', din dosarul de urmărire informativă 'Interpretul', ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 210845

https://p.dw.com/p/LSkp

INSPECTORATUL JUDEŢEAN TIMIŞ

AL MINISTERULUI DE INTERNE

- SERVICUL I/A -

STRICT SECRET

Ex. Nr. 3

NOTA – RAPORT

= = = = = = = = = =

11.04.1986

- cu datele rezultate din contactarea

cetăţeanului vest german “SCHNEIDER”[1]

Pînă la plecarea din ţară - martie 1983 - “SCHNEIDER” fiind în legătură cu Lt.Col.PĂDURARIU NICOLAE a furnizat un volum mare de informaţii de valoare operativă asupra mai multor elemente din mediul scriitorilor de naţionalitate germană din judeţul TIMIŞ, cît şi din alte judeţe.-

Înaintea plecării din ţară a fost prelucrat contrainformativ, inclusiv cu referire de a nu se mai antrena în acţiuni ostile statului nostru, promisiune însă pe care nu a respectat-o, astfel că în octombrie 1985 a publicat în revista “STERN” un articol denigrator şi calomniator la adresa statului nostru, îndeosebi cu privire la situaţia scriitorilor şi populaţiei de naţionalitate germană din ROMÂNIA, articol care a fost preluat şi de o altă publicaţie vest germană, cît şi de postul de radio “EUROPA LIBERĂ”.-

La data de 14.03.1986, “SCHNEIDER” a comunicat telefonic din R.F. GERMANIA, Lt.Col. PĂDURARIU NICOLAE că în jurul datei de 9 aprilie 1986 intenţionează să sosească în ROMÂNIA, şi că doreşte să discute cu ofiţerul.

În ziua de 9.04. a.c. într-adevăr SCHNEIDER a solicitat o întîlnire cu Lt. Col. PĂDURARIU NICOLAE şi în baza aprobării conducerii securităţii s-a realizat contactarea sa sub controlul mijloacelor speciale cu care ocazie a relatat următoarele:

1.- În martie sau aprilie 1985 redactorul şef al revistei “STERN” pe nume WINTER ROLF i-a explicat că au unele informaţii în legătură cu scriitori de naţionalitate germană din ROMÂNIA şi a solicitat cu insistenţă să scrie un articol critic la adresa ROMÂNIEI în legătură cu aceasta, susţinînd că este cel mai nimerit să scrie un asemenea material, deoarece este venit nu de mult din ROMÂNIA, a fost publicist, scriitor şi cunoaşte cel mai bine situaţia scriitorilor în mediul cărora şi-a desfăşurat activitatea.-

În această direcţie a insistat şi şeful direct a lui “SCHNEIDER”, făcîndu-i-se aluzie şi la posibilitatea de a fi angajat permanent la marele concern “THYSSEN” care produce armament şi alte maşini şi utilaje speciale iar WINTER ROLF i-ar fi promis o eventuală angajare la “STERN” în calitate de corespondent pentru ţările de est.-

“SCHNEIDER” a motivat că nu mai este totuşi la curent cu situaţia din ROMÂNIA, la care i s-a promis organizarea unei deplasări speciale la TIMIŞOARA împreună cu fotoreporterul revistei pe nume MOLDWAY MICHAEL în scop de documentare.-

Ca urmare a insistenţelor şi a promisiunilor în legătură cu serviciul (în prezent lucrează la o firmă, dar nu ca angajat, ci ca liber profesionist) şi nemulţumit de situaţia pe linia emigrării părinţilor şi socrilor din ROMÂNIA a acceptat oferta făcută de revista “STERN”, şi ca urmare în perioada 11-13 aprilie 1985 s-a deplasat împreună cu MOLDWAY MICHAEL în judeţul TIMIŞ prilej cu care la domiciuliul lui HORST SAMSON, au luat legătura cu TOTOK WILIAM[2] şi LIPPET IOHAN[3], apoi împreună cu TOTOK WILIAM şi HORST SAMSON s-au deplasat la COMLOŞUL MARE şi TEREMIA MICĂ (localitate unde domiciliază părinţii lui HORST SAMSON) pentru ca MOLDWAY MICHAEL să fotografieze unele case care au aparţinut celor care au emigrat şi în prezent se găsesc în stare de degradare, HORST SAMSON susţinînd că în TEREMIA MICĂ sînt asemenea case.-

La domiciliul lui TOTOK WILIAM din COMLOŞU MARE, MOLDWAY MICHAEL a fotocopiat “MEMORIUL COLECTIV” înaintat la Uniunea Scriitorilor şi la Comitetul Judeţean TIMIŞ al P.C.R., cît şi biletul de ieşire al acestuia din detenţie în 1976.-

O discuţie cu TOTOK WILIAM, LIPPET IOHAN şi SAMSON HORST a avut loc şi la barul de noapte de la restaurantul “CONTINENTAL” din TIMIŞOARA, cei de mai sus explicînd de pe poziţia lor situaţia în care se găsesc, interdicţiile şi şicanele la care ar fi supuşi, lipsa oricăror perspective ca scriitori şi intelectuali în ROMÂNIA.-

După reîntoarcerea în R.F. GERMANIA, “SCHNEIDER” a întocmit materialul solicitat de redacţia “STERN”, însă i-a fost restituit, pe motiv că nu este destul de critic. “SCHNEIDER” l-a mai completat cu unele date şi apoi redacţia a mai introdus din proprie iniţiativă alte date fără consultarea sa şi după publicare le-a reproşat însă nu a încercat să-i acţioneze în justiţie gîndindu-se că şi asa nu rezolvă nimic.

Pentru acest serviciu “SCHNEIDER” a relatat că a primit 1500 de mărci vest-germane, cunoaşte că articolul a fost preluat şi publicat de ziarul “MANNHEIMER MORGEN”, dar că nu are cunoştinţă să fi fost transmis de postul de radio “EUROPA LIBERĂ”.-

“SCHNEIDER” a susţinut că nu s-a mai antrenat pînă în prezent în altă activitate ostilă statului român, regretă că a comis o asemenea faptă şi a promis că pentru viitor nu se va mai angaja în nici o acţiune care să lezeze interesele statului român. De asemeni, la întrebările puse a susţinut că nu a deconspirat contactul avut anterior cu organele de securitate şi că nu ar avea nici o legătură cu organele de poliţie vest-germane.-

I s-a atras atenţia asupra gravităţii faptei şi i s-au explicat detaliat consecinţele care puteau decurge pentru situaţia lui prezentă şi de viitor, că chiar dacă ar fi divulgat legătura anterioară avută cu organele noastre putea şi poate ajunge într-o situaţie neplăcută faţă de relaţiile şi cunoştinţele sale din ţară şi din străinătate.-

“SCHNEIDER” a relatat apoi că de această dată, înaintea plecării în ROMÂNIA i s-a solicitat de redactorul şef al revistei “STERN” să scrie un nou articol mai drastic despre situaţia scriitorilor germani din ROMÂNIA, lucru însă cu care nu ar fi fost de acord, însă dintr-o convorbire telefonică avută cu MOLDWAY MICHAEL a reieşit că în curînd acesta, împreună cu PRAGAI GUNTHER, corespondent pentru EST al revistei “STERN” şi acreditat la BUCUREŞTI şi SOFIA vor sosi la TIMIŞOARA pentru a relua legătura cu SAMSON HORST, TOTOK WILIAM şi LIPPET IOHANN în vederea obţinerii datelor necesare în vederea redactării şi publicării articolului respectiv în “STERN”.-

Din discuţii cu WINTER ROLF a mai rezultat intenţia de a se publica în “STERN” un articol cu referire la faptul că în ROMÂNIA s-ar încasa valută sub anumite forme de la cei care intenţionează să emigreze.-

2.- În continuare “SCHNEIDER” a relatat alte aspecte şi anume:

- În R.F. Germania în oraşul KÖLN se redactează o revistă în limba română intitulată “CONTRAPUNCT”, de care se ocupă un anume GEORG WOCKE, redactor la postul de radio “DEUTSCHE WELLE” şi dispune şi de editura “THULE”, fiind căsătorit cu o oarecare ORIANU din ROMÂNIA.-

Revista are un caracter profund ostil ROMÂNIEI publică articole critice şi defăimătoare la adresa situaţiei socio economice din ROMÂNIA şi a conducerii de partid şi de stat.-

Apare trimestrial, are circa 30-35 de pagini, pînă în prezent au fost editate 5 numere (1986 şi primul trimestru al acestui an) şi la ea colaborează în special angajaţi ai postului de radio “EUROPA LIBERĂ”, PAUL GOMA şi alte elemente de naţionalitate română aflate în străinătate.-

În luna martie 1986 a fost vizitat de BERWANGER NICOLAUS, rezultînd că are domiciliul în localitatea KOKNTAL-MUNCHIGEN, Str. CHRISTIAN WAGNER Nr. 6 şi colaborează cu perspectiva de a deveni redactor şef al revistei “DONAU TAL MAGAZIN” care apare trimestrial. Revista cuprinde circa 60 de pagini, are o vechime de circa 10 ani, la aceasta colaborează mai multe persoane plecate din ROMÂNIA, scriitori, publicişti şi se adresează cu articole în special celor emigraţi, dar şi celorlalţi cetăţeni vest-germani, fără a avea un caracter direct antiromânesc.-

În ultimul său număr “SCHNEIDER” a publicat de exemplu un articol de fond cu referire la greutăţile pe care le întîmpină în procesul de integrare în R.F. GERMANIA cei care emigrează iar BERWANGER NICOLAE un articol despre istoria literaturii germane din BANAT şi ARDEAL.-

BERWANGER NICOLAE, ca invitat al lui “SCHNEIDER” a ţinut anterior o expunere de circa o oră în prezenţa unor membri ai P.S.D., printre care şi unii deputaţi, dar nu ar fi avut o poziţie antiromânească.-

Discutîndu-se cu “SCHNEIDER” asupra faptului dacă în ultima perioadă a mai avut contacte sau ştiri despre TOTOK WILIAM şi ceilalţi din TIMIŞOARA, a răspuns că nu are nici o legătură cu ei şi nici nu ar dori să mai intre în contact întrucît în mod sigur i se va solicita să ducă unele materiale în străinătate sau să mai scrie ceva în favoarea lor.-

I s-a solicitat totuşi să intre în contact cu aceştia şi în 10.04.1986 cu ocazia unei noi întîlniri să ne comunice discuţiile avute.-

În prezenţa noastră “SCHNEIDER” a luat legătura telefonică cu soţia lui HORST SAMSON promiţînd o vizită în după amiaza zilei de 9.04. a.c.

La recontactarea din 10.04. a.c. “SCHNEIDER” ne-a relatat că în ziua de 9.04. a.c. în jurul orelor 16.30 cînd a ajuns la domiciliul lui HORST SAMSON a mai găsit acolo pe LIPPET IOHAN şi TOTOK WILLIAM, ambii convocaţi special de HORST SAMSON pentru a se întîlni cu “SCHNEIDER” şi din discuţii au rezultat următoarele:

- TOTOK WILIAM a apreciat conţinutul articolului publicat de “SCHNEIDER” în revista “STERN”, dar a afirmat că în articol era necesar să aducă critici lui X, Y şi Z[4] ziarişti şi publicişti de la redacţia “NEUE BANATER ZEITUNG” care ar fi persoane CORUPTE şi desfăşoară activităţi prezente în cenaclul de limba germană.-

De asemeni, nu a fost mulţumit că în fotografia publicată în “STERN” a apărut împreună cu X[5].-

A insistat ca la reîntoarcerea în R.F.GERMANIA să ia legătura cu EMIL HUZUIANU (HUREZEANU), redactor la postul de radio “EUROPA LIBERĂ”, să-i explice cine este, că a fost la TIMIŞOARA unde a discutat cu el şi apoi să-i predea un articol pe care să-l întocmească “SCHNEIDER” cu conţinut critic referitor la cenaclul de limbă germană “ADAM MULLER GUTTENBRUNN” din TIMIŞOARA în care să arate că este condus de [...][6], că activitatea cenaclului este întreruptă şi reîncepută la insistenţele lui X, persoană coruptă şi care a urmărit numai rezolvarea unor probleme personale.-

“SCHNEIDER” spunîndu-le celor de faţă că recent a apărut un articol despre ei într-o publicaţie din BERLINUL DE VEST, cei în cauză s-au exprimat că au cunoştinţă de acesta şi TOTOK a dat de înţeles că este întocmit şi transmis de el, amintind că ar fi realizat aceasta prin un anume WICHNER. (Persoana cu numele de WICHNER ERNEST este cunoscută de noi, fiind plecată din judeţul TIMIŞ, şi a făcut parte din cercul de relaţii a lui TOTOK şi are domiciliul prezent în BERLINUL DE VEST. A avut convorbiri telefonice cu LIPPET IOHANN şi cu TOTOK, dar nu cu referiri la conţinutul articolului apărut şi care ne-a fost adus de “SCHNEIDER”).

TOTOK WILIAM a mai insistat ca “SCHNEIDER” să ia legătura telefonică cu PAUL GOMA, căruia să-i spună că a fost la el la TIMIŞOARA (TOTOK a afirmat că îl cunoaşte pe PAUL GOMA înaintea plecării acestuia din ROMÂNIA[7]) şi să-i transmită să declanşeze o acţiune cunoscută, prin publicaţia franceză la care colaborează.-

“SCHNEIDER” întrebîndu-l pe TOTOK dacă nu a avut conflict cu securitatea în urma apariţiei articolului din ”STERN”, acesta a răspuns că pînă în prezent nu a fost întrebat sau cercetat, dar aşteaptă să fie chemat în orice moment întrucît cunoaşte că securitatea aşteaptă un timp oarecare şi apoi declanşează acţiunea împotriva lor.-

TOTOK a arătat că a primit ordin de concentrare la o unitate de geniu, dar el nu vrea să meargă şi crede în 3 săptămîni se va clarifica dacă trebuie sau nu să meargă.-

La aceasta a intervenit LIPPET IOHANN şi SAMSON HORST spunînd că ei deja sunt concentraţi mergînd de două ori pe săptămînă pentru cîteva ore la o unitate din TIMIŞOARA.-

TOTOK a mai informat pe “SCHNEIDER” că a apărut o nouă lege în legătură cu intrarea cetăţenilor străini în instituţii şi întreprinderi, în sensul că sunt înregistraţi la intrare, conduşi la persoana cu care trebuie să discute, discuţii se poartă în prezenţa altei persoane care este obligată să întocmească imediat o NOTĂ pentru securitate.-

În legătură cu apariţia în R.F. GERMANIA a revistei “CONTRAPUNCT”, TOTOK a menţionat că are cunoştinţă de existenţa ei, şi că ştie că au apărut pînă în prezent 5 numere, nu a văzut însă vreun număr [...].-

TOTOK WILIAM a insistat la “SCHNEIDER” să le trimită tot ce se publică în străinătate despre ei folosind calea poştei şi pentru a reuşi să ajungă în posesia acestora, cunoscîndu-se că securitatea intervine şi le reţine, să trimită mai multe exemplare pe adresa mai multor persoane din cercul lor, inclusiv rudelor sursei, şi din toate trimiterile una va ajunge la destinaţie.-

TOTOK a mai insistat la “SCHNEIDER” să trimită lui HUREZEANU de la “EUROPA LIBERĂ” fotocopia “MEMORIULUI COLECTIV” şi al biletului său de eliberare din detenţie.-

Din discuţii cu TOTOK WILIAM şi cu ceilalţi (SAMSON HORST, LIPPET IOHANN) a rezultat că în prezent ei nu mai insistă prin acţiuni în extern în vederea urgentării emigrării, ci caută ca prin asemenea activităţi să fie remarcaţi, cunoscuţi cu poziţii împotriva statului român, să-şi creeze prin aceasta o “PLATFORMĂ” şi la ajungerea în străinătate să fie cunoscuţi şi recunoscuţi pentru activitatea lor din ROMÂNIA.-

După intrarea lui “SCHNEIDER” în apartamentul lui HORST SAMSON, numitul TOTOK WILIAM a luat telefonul şi l-a dus în bucătărie, exprimîndu-se că e posibil să aibă aparatură pentru interceptarea dicuţiilor. De asemeni s-a exprimat că există posibilitatea interceptării discuţiilor şi prin intermediul unei antene existente pe acoperişul blocului.-

TOTOK şi ceilalţi şi-au manifestat mirarea cu privire la modul cum de lui “SCHNEIDER” i s-a permis intrarea in R.S. ROMÂNIA, la care “SCHNEIDER” a arătat că probabil securitatea nu este interesată să-l provoace la “scandal” că în calitate de ziarist el poate scrie la adresa ROMÂNIEI şi fără să vină în ţară şi că de această dată a fost în interes de serviciu pînă la BUDAPESTA.-

TOTOK a atras atenţia lui “SCHNEIDER” să fie foarte prudent cît stă în ROMÂNIA pentru a evita vreo acţiune din partea securităţii, să se controleze în timpul deplasării şi să-şi verifice autoturismul înainte de a-l porni.-

La plecarea sursei de la SAMSON, cei în cauză au supravegheat împrejurimile şi au amintit lui “SCHNEIDER” să-şi controleze autoturismul.-

- Ca intervenţii mai deosebite din parta lui SAMSON HORST şi LIPPET IOHANN, “SCHNEIDER” a remarcat următoarele:

- SAMSON HORST a relatat că în ziua de 9.04. a.c. a fost chemat în audienţă la paşapoarte în legătură cu solicitarea emigrării şi că în 10.04.1986 va pleca la TEREMIA MICĂ pentru a se interesa de unele date necesare completării formularelor (fapt real).-

A menţionat că a primit la domiciliu un telefon cu caracter de ameninţare, că va fi ucis şi se va trezi cu un “cui” în cap. Din acest motiv a susţinut că este foarte şocat, crede că este acţiunea securităţii şi că în ROMÂNIA s-au mai întîmplat unele situaţii de ameninţare unor scriitori asupra cărora s-a şi acţionat.-

LIPPET IOHANN a intervenit spunînd că şi el a fost sunat la telefon într-o dimineaţă la orele 5.30 de ofiţerul care răspunde de Teatrul German, întrebîndu-l ce face.-

Din aceste motive ei s-ar simţi ameninţaţi şi persecutaţi.-

TOTOK WILIAM a intervenit şi el spunînd lui “SCHNEIDER” să comunice aceste aspecte şi lui HUREZEANU de la “EUROPA LIBERĂ”.- (“SCHNEIDER” a remarcat că în articolul apărut recent în ziarul din BERLINUL DE VEST se fac de asemeni referiri la aceste aşa zise ameninţări).-

SAMSON HORST a mai arătat că recent a fost la Centrul de cultură al R.F. GERMANIEI din BUCUREŞTI şi a vorbit cu un oarecare HAUSER (de la Ambasadă sau Centrul de cultură) căruia i-ar fi explicat toată situaţia şi tot ce se întîmplă cu scriitorii de limbă germană şi că în legătură cu aceste aspecte a avut o discuţie şi cu ataşatul de presă al R.F. GERMANIA din BUCUREŞTI.-

TOTOK WILIAM a intervenit exprimîndu-se că cei de la ambasada şi aşa nu fac nimic, nu vor să strice relaţiile cu ROMÂNIA, [...] că în curînd ministrul de externe român se va deplasa la BONN pentru a primi iarăşi ajutoare pentru ROMÂNIA.-

SAMSON HORST a mai arătat că pentru că a depus acte de plecare din ţară a fost exclus din Uniunea Scriitorilor şi din P.C.R.

LIPPET IOHANN a relatat că recent a depus şi el acte de plecare din ţară.-

OBSERVAŢII:

“SCHNEIDER” are în judeţul TIMIŞ părinţii care au solicitat plecarea din ţară şi au avizul pozitiv de la Comisia Judeţeană.-

S-a manifestat însă interesat în realizarea unor progrese pe linia emigrării socrilor săi care au solicitat emigrarea, însă nu au fost chemaţi la Comisia Judeţeană. În legătură cu aceasta i-am arătat că dat fiind activitatea ostilă la care s-a antrenat în străinătate, nu există în prezent nici o posibilitate de a fi sprijinit.-

I-am recomandat însă ca bazîndu-se pe aceasta să se intereseze în R.F. GERMANIA de persoanele şi cercurile care se antenează în rezolvarea emigrării şi ce acţiuni au preconizat sau preconizeză să întreprindă în acest scop (cazul “RATAŢII”). A promis că se va interesa folosindu-se şi de articolul ostil publicat de el în “STERN”.-

- I s-a atras din nou atenţia pentru a nu se mai antrena în acţiuni ostile statului nostru şi repercusiunile pe care le poate avea în cazul cînd nu respectă acest lucru.-

“SCHNEIDER” a promis că nu va mai comite nici o acţiune ostilă statului român.-

- De asemeni, i s-a cerut să nu trimită sau să transmită nimic la “EUROPA LIBERĂ” sau lui PAUL GOMA din cele solicitate de TOTOK WILIAM.-

- Să-l influenţeze pe PRAGALL KLAUS PETER şi MOLDWAY MIHALY să nu vină în ROMÂNIA, explicîndu-le că afară de faptul că TOTOK WILIAM, HORST SAMSON şi LIPPET IOHANN au solicitat plecarea din ţară, nu există alte aspecte în legătură cu aceştia.-

- În cazul că pînă la plecarea din ţară primeşte de la persoanele de mai sus sau de la alte persoane înscrisuri ori alte mesaje pentru străinătate să ne anunţe imediat.-

În ziua de 11.04. a.c. “SCHNEIDER” a plecat din ţară şi fiind dat în consemn la P.C.T.F. pentru control amănunţit, nu s-au identificat înscrisuri ostile, alte materiale ori valori.-

MĂSURI:

- Darea în consemn la U.M.0200 pentru a ne comunica imediat intrarea în ţară a lui PRAGALL KLAUS PETER şi MOLDWAY MIHALY urmînd a se întreprinde măsuri în vederea cunoaşterii activităţii şi prevenirii de intenţii ostile.-

- Măsuri pentru stabilirea modului în care TOTOK şi celelalte elemente transmit date în străinătate în vederea prevenirii unor astfel de activităţi.

- Aplicarea măsurilor stabilite cu ocazia analizei cazurilor la nivelul conducerii securităţii şi al conducerii Servicului II din Direcţia I.-

Lt. Col. PĂDURARIU NICOLAE

Din verificarea la C.I.D. Bucureşti a rezultat că există un cetăţean vest-german cu numele de PRAGALL KLAUS PETER născut la [spaţiu necompletat - n.a.], care se află în atenţia DIR.III/ T.I.

Am discutat cu Lt.Col. TURCU IOAN DIR.III- care mi-a confirmat că PRAGALL KLAUS PETER este angajat al revistei “STERN”, este acreditat la SOFIA şi BUCUREŞTI şi se află în atenţie întrucât a publicat în “STERN” unele articole denigratoare.

S-a stabilit cu Lt.Col. TURCU să ne informăm reciproc despre prezenţa şi activitatea în ţara noastră a lui PRAGALL KLAUS-PETER.

MOLDWAY MIHALY a fost identificat după prezenţa la Timişoara şi cu cazare la hotelul “CONTINENTAL” în perioada lunii XII. 1980.[8]

R.P.N.

D.M.G.

RD. 412/15.04.1986

Scrisă în 4 ex.

[Din D.U.I. „Interpretul“ - William Totok] ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 210845, vol. 3, ff.38-46


[1] Scris de mînă de lt. col de Securitate Pădurariu: “SCHNEIDER”

[2] corect: William

[3] corect: Johann

[4] nume anonimizate de noi - n.a.

[5] nume anonimizat de noi - n.a.

[6] pasaj in care apar mai multe nume, eliminat de noi - n.a.

[7] informaţie eronată, William Totok nu l-a cunoscut niciodată pe Paul Goma.

[8] Scris de mînă de lt. col de Securitate Pădurariu