Alegeri parlamentare europene - prezenţa la urne scăzută | Societate | DW | 04.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Societate

Alegeri parlamentare europene - prezenţa la urne scăzută

De-a lungul ultimelor decenii, Parlamentul European a devenit o instituţie influentă. Cu toate acestea, de la primele alegeri directe (desfăşurate în 1979) şi până acum prezenţa la urne a scăzut constant.

default

Jacki Davis, care lucrează pentru European Policy Centre de la Bruxelles, este de părere că la baza dezinteresului europenilor faţă de alegeri stă slaba informare a acestora. "Le spunem alegeri europene, dar de fapt nu sunt . Î n cele 27 de state membre se organizeaz ă alegeri pentru Parlamentul European . D ar care sunt temele cu care se prezint ă politicienii î n campania electoral ă ? Despre ce le vorbesc ei, aleg ă torilor? De regul ă , fiecare aduce în discuţie de problemele ţă rii lui. Din acest motiv electoratul nu are sentimentul c ă ia parte la ni ş te alegeri europene şi c ă prin votul lui ar putea influen ţ a politica î ntregii comunit ăţ i."

E drept că partidele europene se străduiesc să depăşească graniţele politicii naţionale şi să alcătuiască programe politice cu adevărat comunitare. Dar atâta timp cât campaniile electorale rămân naţionale şi alegerile se pot desfăşura chiar şi în zile diferite, până şi eforturile ecologiştilor de a-şi impune o platformă europeană vor rămâne strădanii zadarnice. " Fiecare ş tie c ă nu putem depăşi criza economic ă daca statele membre îşi urm ă resc numai propriile interese. Acela ş i lucru este valabil ş i î n privin ţ a protec ţ iei mediului. Din sondajele de opinie reiese ca cet ăţ enii vor ca Europa s ă joace un rol important. Dar îş i pierd interesul î n momentul î n care politicienii le vorbesc mai î nt â i despre Uniunea European ă ş i abia după aceea despre problemele cu care ne confruntăm . Daca ar proceda exact invers, am putea avea o campanie electorală paneuropeană ", mai spune Jacki Davis.

Dacă Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, puterea Parlamentului European va spori şi mai mult. Însă nici in aceste condiţii interesul europenilor faţă de alegerile parlamentare nu va creşte, adaugă Jacki Davis. " Î n decursul anilor importanţa politicienilor europeni a crescut. Politcienii au î nceput sa realizeze c ă Parlamentul a devenit o institu ţ ie cu greutate. De acela ş i lucru vor trebui s ă se l ă mureasc ă ş i aleg ă torii. Î ncet- î ncet îş i vor da seama c ă la Bruxelle s ar putea face mai mult decat î n parlamentele na ţ ionale . "

Se estimează că la alegerile parlamentare programate a avea loc pe data de 7 iunie se va înregistra cea mai scazută prezenţă la vot din istoria scrutinului.

Autori: Christoph Hasselbach, Claudia Stefan
Redactor: Laurentiu Diaconu Colintineanu

Vă mai recomandăm