د لغما ن وا لی ښاغلی شا ه محمود صا فی سره مرکه | مرکې | DW | 11.10.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مرکې

د لغما ن وا لی ښاغلی شا ه محمود صا فی سره مرکه

د لغما ن وا لی شا ه محمود صا فی دا لما ن ږغ را ډیو پښتو خپرو نی ته په یوه مرکه کی وویل: » په بیلا بیلو سا حو کی کا رونه تر سره سوی .د معا رف په څانگه کی تراوسه پوری 58ښوونځی جوړی شوی. د روغتیا په څانگه کی ټول لس کلينیکو نه جوړشوی دی. «

default

د ه وویل چې په لغمان کی ټولو سیمو ته نیوی او پا خه سړ کونه غځید لی دی او ډیر کم ځا یو نه د سړک د آ سانتیا څخه محروم پاته دی .ده وویل چې د څیښولو او بود پاره 600څا گا نی ایستل شوی دی .
هغوی د یوی پو ښتنی په ځواب کی وویل چې موږ په لغما ن کی اوه زره کو رونو ته بر يښنا رسولی ده او همدا شان د زراعت د سر بندونو په جو ړولو باندی هم کار روان دی .
اعلان