Wybory do Bundestagu. Przedstawiamy główne partie polityczne | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 09.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Polityka

Wybory do Bundestagu. Przedstawiamy główne partie polityczne

W wyborach do Bundestagu bierze udział około 30 partii. Przedstawiamy te najważniejsze.

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) i Unia Chrześcijańsko-Socjalna (CSU)

Przewodniczący: Angela Merkel (CDU) i Horst Seehofer (CSU)

Kandydatka na kanclerza: Angela Merkel

Liczba członków: 420.000

Elektorat: Najwierniejszą grupą wyborców CDU stanowią praktykujący chrześcijanie. Na chadeków masowo głosują także osoby powyżej sześćdziesiątki, rolnicy i rzemieślnicy. Pod względem wykształcenia lekką przewagą mają ludzie o wykształceniu od podstawowego do średniego; stosunkowo mało jest za to osób z wykształceniem wyższym.

Program: Angela Merkel opowiada się zarówno za kontynuacją jak i ostrożnym odchodzeniem od tradycyjnych wartości CDU. Zainicjowana przed nią transformacja energetyczna oraz polityka migracyjna odstraszyły od CDU wielu tradycyjnych wyborców. Minister finansów w rządzie kanclerz Merkel, Wolfgang Schäuble, opowiada się za rygorystyczną polityką finansową.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)

Przewodniczący i kandydat na kanclerza: Martin Schulz

Liczba członków: 440.000

Elektorat: Klasycznymi wyborcami SPD są robotnicy przemysłowi będący członkami lub sympatykami związków zawodowych. Ostatnio na socjaldemokratów głosuje coraz więcej osób z klasy średniej.

Program: Głównymi hasłami wyborczymi SPD są: sprawiedliwość społeczna i oświata. SPD w największym stopniu przyczyniła się do wprowadzenia w Niemczech płacy minimalnej, ale wprowadzona przez jej byłego szefa i kanclerza Gerharda Schrödera reforma niemieckiego rynku pracy pod nazwą "Agenda 2010" zniechęciła do socjaldemokratów wielu robotników i bezrobotnych. Nie bez powodu zatem obecny szef SPD i jej kandydat na kanclerza Martin Schulz zapowiedział odejście od tej linii i obiecał wyborcom zmiany w polityce podatkowej na korzyść mniej zarabiających.

Lewica

Przewodniczący: Katja Kipping, Bernd Riexinger

Kandydaci na kanclerza: Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch

Liczba członków: 60.000

Elektorat: Twierdzą Lewicy są tzw. "nowe kraje związkowe", czyli teren byłej NRD. Typowi wyborcy tej partii to robotnicy oraz ludzie o niższym wykształceniu i niższych dochodach. W zachodniej części Niemiec Lewicę uważa się za "partię protestu", która stara się przeciągnąć na swoją stronę młode pokolenie, ale część jego przedstawicieli skłonna jest raczej głosować na populistyczną Alternatywę dla Niemiec.

Program: Lewica jest jedyną partią w Bundestagu sprzeciwiającą się misjom zagranicznym Bundeswehry. Żąda ona ponadto rozwiązania NATO i wyraźnego podniesienia płacy minimalnej. Część politologów wciąż uważa ją za partię radykalną, która odrzuca i zwalcza kapitalizm, ale w istocie rzeczy Lewica chciałaby raczej silniej uregulować rynek, podnieść podatki dla najbogatszych, ukrócić dowolne podnoszenie czynszów przez właścicieli mieszkań do wynajęcia i zwiększyć wydatki na cele socjalne.

Związek 90/Zieloni

Przewodniczący: Simone Peter, Cem Özdemir

Kandydaci na kanclerza: Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt

Liczba członków: 60.000

Elektorat: Typowymi wyborcami tej partii są mieszkańcy centrów dużych miast w zachodniej części Niemiec, a zwłaszcza ośrodków akademickich. Mają oni dochody znacznie wyższe od średniej krajowej i pracują głównie w sektorze usługowym oraz w oświacie. Elektorat Zielonych powoli się starzeje. W tej chwili tylko 10 procent głosujących na to ugrupowanie ma mniej niż 35 lat.

Program: Politolodzy dzielą tę partię na skrzydło "realistów" i "fundamentalistów", przy czym w tej chwili przewagę mają "realiści" gotowi wchodzić w koalicję nawet z chadekami, co zresztą już nastąpiło w Hesji i Badenii-Wirtembergii. Podstawowym elementem programu ugrupowania Związek90/Zieloni jest nadal ochrona klimatu i szeroko pojęta ekologia, ale w tej chwili przywiązuje ono coraz większą wagę do polityki podatkowej i społecznej.

Wolna Partia Demokratyczna (FDP)

Przewodniczący: Christian Lindner

Kandydat na kanclerza: nie został jeszcze mianowany

Liczba członków: 54.000

Elektorat: Wyborcy FDP rekrutują się głównie spośród dobrze zarabiających i dobrze wykształconych przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak lekarze, aptekarze i adwokaci oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Program: Program FDP ma charakter liberalny i opiera się na wolności indywidualnej i prawach obywatelskich. Niemieccy liberałowie żądają obniżenia podatków, swobodnej działalności rynków finansowych i zmniejszenia roli państwa w gospodarce i w życiu społecznym. FDP jest wyjątkowo aktywną partią proeuropejską, pragnącą pogłębienia więzi między państwami unijnymi..

Alternatywa dla Niemiec (AfD)

Przewodniczący: Frauke Petry, Jörg Meuthen

Kandydat na kanclerza: Alexander Gauland, Alice Weidel

Liczba członków: 27.000

Elektorat: Typowym wyborcą AfD jest młody mężczyzna o niskim poziomie wykształcenia i dochodach niższych od średniej krajowej. Tylko 15 procent elektoratu tej partii stanowią kobiety. W ostatnim czasie AfD udało się podebrać część wyborców głosujących na inne, duże partie niemieckie z wyjątkiem partii Zielonych i zmobilizować część osób, które do tej pory nie uczestniczyły w wyborach.

Program: AfD chce "uszczelnić" UE i wprowadzić surowe kontrole na niemieckiej granicy, zapobiegając napływowi migrantów do RFN. Temu celowi mają także służyć obozy dla uchodźców za granicą. Migrantów, którym odmówiono azylu w Niemczech, Alternatywa dla Niemiec chce odsyłać natychmiast do ich krajów pochodzenia. AfD podkreśla przewagę tradycyjnej niemieckiej "kultury wiodącej" i stanowczo odrzuca pomysł uznania islamu za część niemieckiej rzeczywistości. W swym programie wyborczym AfD wyraża wątpliwość, czy niekorzystne zmiany klimatyczne można przypisać wyłącznie działalności człowieka i krytykuje niemiecką transformację energetyczną.

DW / Andrzej Pawlak

 

Reklama