Volkswagen: spór Niemcy - Unia Europejska | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 23.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Gospodarka

Volkswagen: spór Niemcy - Unia Europejska

Mimo ostrej krytyki ze strony Niemiec Komisja UE ponownie chce wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko ustawie o Volkswagenie.

default

Komisja UE uważa, że ustawa ta, uprzywilejowując koncern, narusza prawo unijne, a do tego Niemcy nie wykonały w pełni wyroku Trybunału z roku 2007. Komisja zażądała nałożenia na Niemcy grzywny z powodu naruszenia litery prawa. Stanowisko Komisji UE ostro zaatakował zw. zaw. metalowców, IG Metall. W jego opinii Bruksela utrzymuje neoliberalny kurs w polityce gospodarczej (zdaniem związku zaw. błędny) a tym samym zdaje koncern na pastwę spekulantów. Spór o ustawę nt VW trwa już od lat. Tym razem chodzi o zasadę mniejszości akcjonariuszy, zdolnej do blokowania uchwał (blocking stake). Ustalono ją na 20 procent akcji. Ustawa gwarantuje to prawo landowi Dolna Saksonia, udziałowcowi koncernu. Zdaniem komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, Michela Barniera, jest to sprzeczne z duchem tego rynku.

VW obstaje przy przywilejach

Gebäude des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu: co powiedzą sędziowie?

Już w 2007 roku Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu skazał rząd Niemiec za nowelizację ustawy o VW. Wówczas skreślono prawo federacji i landu delegowania dwu członków do rady nadzorczej. Poza tym uchylono przepis, stanowiący, że akcjonariusz ma prawo wykonania maksymalnie 20 procent głosów bez względu na faktyczny stan posiadania. Znowelizowana ustawa o VW przyznaje prawo blokowania uchwał 20. procentowej mniejszości (tyle akcji ma kraj związkowy Dolna Saksonia), kiedy praktyka wynosi 25 procent. W tej sytuacji Komisja Europejska odmówiła umorzenia postępowania, zawieszając je z powodów politycznych na 3 lata. Znowelizowana ustawa zawiera regulację, w myśl której budowa lub przeniesienie zakładów produkcyjnych wymaga zgody dwu trzecich głosów rady nadzorczej, a tym samym reprezentacji pracowniczej.

Niemcom grozi wielomilionowa grzywna

Warnstreik bei VW

Zw. zaw. metalowców zarzuca Brukseli "działania na rzecz spekulantów"

Rząd Dolnej Saksonii, jak i rada zakładowa w koncernie VW i zw. zaw. metalowców (IG Metal) od dawna zwalczają plany Komisji UE. Premier rządu krajowego Dolnej Saksonii, David McAllister (CDU) jak i rada zakładowa Volkswagena w piśmie do Komisji UE zaapelowali o umorzenie postępowania. Lobbyści ustawy dopatrują się w stanowisku Brukseli zagrożenia dla interesów pracowniczych i niemieckiej zasady partycypacji. Faktycznie wskutek decyzji Trybunału Dolna Saksonia może albo utracić uprzywilejowane stanowisko, albo też musiałaby nabyć dodatkowe udziały. Innymi słowy Niemcom zagraża grzywna, idąca w miliony euro.

ag / Andrzej Paprzyca

red. odp. Iwona D. Metzner

Redakcja poleca