Umiarkowany optymizm i życzenia kanclerz Angeli Merkel | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 31.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Umiarkowany optymizm i życzenia kanclerz Angeli Merkel

W orędziu noworocznym Angela Merkel wezwała Niemców do okazania odwagi i wiary we własne siły.

Kanclerz Angela Merkel z "umiarkowanym optymizmem" wita Nowy Rok 2013 i wzywa Niemców do wykazania się odwagą, inicjatywą i wiarą we własne siły w oparciu o tradycyjne, niemieckie wartości.

Wielu mieszkańców Niemiec z niepokojem i troską oczekuje nadejścia Nowego Roku - powiedziała pani kanclerz. Wiem o tym i mogę zrozumieć ich obawy, gdyż "systuacja gospodarcza w roku przyszłym nie będzie prostsza ani łatwiejsza, tylko raczej trudniejsza". Nie powinno nas to zniechęcać, lecz przeciwnie, mobilizować i zachęcać do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

O kryzysie zadłużeniowym euro

Dla utrzymania dobrobytu w Niemczech konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy gotowością do ryzyka i zwiększenia wydajności a utrzymaniem pokoju społecznego i bezpieczeństwa socjalnego. "Jak ważna jest ta równowaga, o tym świadczy także kryzys zadłużenia państw strefy euro" - stwierdziła kanclerz Merkel. "Zainicjowane reformy zaczynają skutecznie oddziaływać, ale mimo to, w dalszym ciągu musimy być bardzo cierpliwi, gdyż kryzys nie został jeszcze przezwyciężony".

Angela Merkel zaapelowała o zwiększenie wysiłków na rzecz kontroli rynków finansowych, ponieważ - jak powiedziała - "świat nie wyciągnął wystarczających wniosków ze strasznego kryzysu finansowego z roku 2008". "Nigdy więcej nie może powtórzyć się taka karygodna lekkomyślność i brak odpowiedzialności".

W systemie społecznej gospodarki rynkowej, będącym podstawą ustroju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec, "państwo jest strażnikiem porządku a jego obywatele muszą być o tym przekonani i mieć do niego zaufanie".

O niemieckich wartościach i zaletach

Angela Merkel zaapelowała w orędziu noworocznym do swych rodaków o potraktowanie zbliżającego się roku 2013 jako okazji do "wykazania się jeszcze raz największymi i najważniejszymi niemieckimi zaletami": pracowitością, solidarnością i innowacyjnością, które są fundamentem silnej gospodarki i gwarantem pomsyślności na przyszłość.

Bardzo wiele zależy od osobistego zaangażowania i inicjatywy każdego obywatela naszego kraju, stwierdziła dalej pani kanclerz: "Na początku często tylko nieliczni mają odwagę się na to zdobyć, ale to właśnie im zawdzięczamy to, że w roku 2012 mamy w Niemczech najwyższy poziom zatrudnienia od chwili ich ponownego zjednoczenia".

Na zakończenie kanclerz Merkel serdecznie podziękowała żołnierzom Bumdeswehry, policjantom i cywilnym wolontariuszom, uczestnikom misji zagranicznych, za ich dokonania. Jak powiedziała: "W ostatnich godzinach starego roku pomyślmy z wdzięcznością o tych wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo, tak w kraju, jak i z daleka od Ojczyzny, pełniąc odpowiedzialną i niebezpieczną służbę, wymagającą od nich najwyższej odwagi i ofiarności".

Andrzej Pawlak (dpa, dapd, afp, epd)

red. odp.: Tomasz Kujawiński