Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć | Matura i studia na najlepszych niemieckich uniwersytetach | DW | 24.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Studia

Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć

STYPENDIA WSPIERAJĄCE POLSKO-NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ NAUKOWĄ

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

W celu rozwoju współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowo-badawczymi została założona Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG). Polska i niemiecka strona finansuje swoich naukowców przez co najmniej 4 lata.

Informacji nt dofinansowania udziela:

- w Polsce: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: www.nauka.gov.pl

- w Niemczech: Niemiecka Wspólnota Badawcza www.dfg.de.

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN)

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN) www.pnfn.pl wspiera innowacyjne projekty i nowe modele współpracy między Polską a Niemcami m.in. projekty badawcze, imprezy naukowe, programy stypendialne, kierunki studiów.

DAAD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DAAD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferują wspólnie stypendia (maksymalnie do 2 lat) mające na celu wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców. Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Sokolnictwa Wyższego w Warszawie.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera również projekty służące zacieśnieniu współpracy naukowej. www.fwpn.org.pl

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta przyznaje stypendia na dłuższy okres dla zagranicznych badaczy w celu prowadzenia działalności naukowej z niemieckimi partnerami.

Szczegóły na stronie: www.humboldt-foundation.de >>

Towarzystwo im. Maxa Planka

Max Planck Gesellschaft, niezależna organizacja naukowa wspiera badania przede wszystkim w swoich instytutach (ponad 80 w całych Niemczech). Jej obszary badawcze to: chemia, fizyka, biologia, nauki medyczne i humanistyczne.

Bliższe informacje na stronie: www.mpg.de >>

Towarzystwo im. Fraunhofera

Fraunhofer-Gesellschaft to ok. 80 ośrodków badawczo-naukowych zajmujących się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniem. Zleceniodawcami są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe oraz instytucje. Towarzystwo przyznaje stypendia badawcze.

Szczegóły na stronie: www.fraunhofer.de >>

Wspólnota Naukowa im. Wilhelma Leibniza

Wissensgemeinschaft Gottfried Wilchelm Leibnitz zrzesza ponad 80 niezależnych interdyscyplinarnych instytutów naukowo-badawczych, partnerów dla przemysłu, administracji publicznej oraz polityki, współpracujących z uniwersytetami.

Szczegóły o dofinansowaniu na stronie: www.leibnitz-gemeinschaft.de >>

Wspólnota Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren jest największą organizacją naukową w Niemczech. Dziedziny badań: energia, ziemia, zdrowie, kluczowe technologie, struktura, materia i kosmos.

Szczegóły na stronie: www.helmholz.de >>

1 | 2 | Strona: 3 | 4 | Pełna wersja

Strona 1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

Linki

Reklama