Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć | Matura i studia na najlepszych niemieckich uniwersytetach | DW | 24.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Studia

Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć

STYPENDIA DZIENNIKARSKIE

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie przyznaje dziennikarzom polskim i niemieckim stypendium na półroczny pobyt zbieranie informacji na temat sąsiada lub polsko-niemieckie tematy w kontekście europejskim do artykuły, audycji radiowej lub telewizyjnej, książki.

Szczegóły na stronie: www.fwpn.pl zakładka: aktualności/stypendia >>

MedienCampus Bayern e.V. to organizacja wspierająca dziennikarzy i ludzi świata mediów, również z Europy środkowej i wschodniej. Kandydat na stypendystę powinien mieć szeroko pojęty związek z branżą medialną, tzn. wystarczające doświadczenie praktyczne w mediach (np. staże, własne projekty multimedialne, itp.) jak również wykazać się wykształceniem lub szkoleniem w mediach.

Więcej informacji o stypendiach MedienCampus Bayern e.V. >>

Robert Bosch Stiftung to fundacja, która również oferuje pobyty stypendialne w Niemczech dla dziennikarzy z Polski.

Szczegóły na stronie: www.bosch-stiftung.de >>

STYPENDIA FUNDACJI KOŚCIELNYCH

Evangelisches Studienwerk e.V. (Kościoła ewangelickiego)

Fundacja udziela stypendiów na okres studiów w Niemczech (5 semestrów) wszystkim osobom wyznania ewangelickiego z krajów członkowskich unii Europejskiej. Konieczna jest dobra znajomość niemieckiego.

Zobacz: Informacje o stypendiach >>

Zobacz: Jak złożyć wniosek o stypendium >>

Katholischer Akademischer Austauschdienst-KAAD (Kościoła katolickiego)

Katolicka Centrala Wymiana Akademickiej (Katholischer Akademischer Austauschdienst-KAAD) przyznaje stypendia na pobyty naukowe w Niemczech studentom i pracownikom naukowym wyższych uczelni.

Szczegóły na stronie: www.kaad.de >>

STYPENDIA INSTYTUCJI I NIEMIECKICH UCZELNI

Stypendia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oferuje stypendia startowe w wysokości 150,- euro dla studentów z Polski ubiegających się o miejsce na studia na Viadrinie. Stypendiaci są zwolnieni z opłaty wpisowej (51 euro).

Podania składa się drogą mailową: stip@euv-frankfurt-o.de, lub pocztą: Europa-Universität Viadrina, Stipendienstelle, z.Hd. Frau Franzen, Postfach 1786, 15237 Frankfurt (Oder). Ponadto uniwersytet oferuje polskim studentom tzw. stypendium motywacyjne dla rozpoczynających studia (warunek - dobra średnia na świadectwie maturalnym) a także studentom po 3 semestrze: wsparcie w trudnej sytuacji fiansowej (Sozialstipendium) i bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Szczegóły w internecie na stronie: www.europa-uni.de >>

Szukaj w zakładkach: Studium, Internationales, Finanzierung, Stipendien – Stipendienprogramme – Viadrina-Stipendien

Stypendia naukowe Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej

Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen Institut) w Darmstadzie ma w swojej ofercie dwa programy stypendialne:

1. Stypendium naukowe na co najmniej miesięczny pobyt w Darmstadt na pracę badawczą w bibliotece i archiwum Instytutu.

Bliższe informacje i formularz aplikacyjny >>

2. Stypendium na półroczny pobyt badawczy w celu ukończenia pracy doktorskiej lub habilitacyjnej

Bliższe informacje i formularz aplikacyjny >>

Ponadto Instytut organizuje co roku szkołę letnią, w której można uczestniczyć za symboliczną opłatę 60 euro (program dotowany przez FWPN).

Bliższe informacje: www.sommerschule-polen.de/dpi-sommerschule >>

Studia i praca naukowo-badawcze w Bawarii

Bayrisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südeuropa (BAYHOST) to centrum zrzeszające wszystkie bawarskie szkoły wyższe, nadzorujące kontakty i wymianę naukową z krajami Europy środkowej, wschodniej i południowej. Centrum przyznaje stypendia na roczne studia podyplomowe, doktoranckie i magisterskie uzupełniające na bawarskich uczelniach oraz organizuje praktyki dla polskich studentów w Bawarii.

Szczegóły o stypendiach na stronie: www.bayhost.de >>

Zobacz: informacje o praktykach na stronie: www.bayhost.de >>

Stypendia dla historyków sztuki

Stypendium im. Immanuela Kanta przyznawane przez rzecznika rządu federalnego ds. kultury i mediów na prace doktorskie poświęcone historii, kulturze Niemców z niemieckich prowincji wschodnich.

Szczegóły na stronie: www.bkge.de >>

Na stronie zamieszczone są też informacje o Grupie Roboczej polskich i niemieckich Historyków Sztuki „Wspólne dziedzictwo kulturowe”/ Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker "Das Gemeinsame Kulturerbe". Informacji udziela po polsku: dr Beathe Störtkuhl: beathe.stoertkuhl@bkge-uni-oldenburg.de.

Theodor Heuss-Kolleg

Kolegium wspiera społeczne zaangażowanie młodych ludzi w rozbudowie struktur demokratycznych.

Szczegóły na stronie >>

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

Strona 1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

Linki

Reklama