Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć | Matura i studia na najlepszych niemieckich uniwersytetach | DW | 24.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Studia

Stypendia dla Polaków – to warto wiedzieć

Oferta stypendialna w Niemczech skierowana do Polaków jest obszerna i w kilku przypadkach daje możliwości równoległego korzystania z innych stypendiów.

Stypendia DAAD

Pomoc stypendialna Deutscher Akademischer Auslansdsdienst (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla Polaków jest bardzo wielostronna. O stypendia DAAD mogą się ubiegać studenci wszystkich kierunków, którzy w chwili składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów. Limitu wieku nie ma. O stypendium nie mogą się ubiegać m.in. osoby, które odbyły już dłuższy pobyt na jednej z uczelni niemieckiego obszaru językowego, a także byli stypendyści programu Erasmus. Od 1997 r.DAAD ma swoje przedstawicielstwo w Warszawie na ul. Czeskiej 24/2 (Saska Kępa). W zakładce Kontakt można znależć nazwiska, numery telefonów i godziny przyjęć pracowników przedstawicielstwa w Polsce udzielających informacji o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech. DAAD ma w swojej ofercie następujące stypendia dla Polaków (szczegóły w zakładce: Stypendia dla Polaków).

  1. Dla studentów: na naukę języka, na podróże grupowe.
  2. Dla absolwentów: na pobyty studyjne dla wszystkich kierunków.
  3. Dla doktorantów: na pobyty badawcze, pobyty badawcze z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.
  4. Dla naukowców: na krótkie stypendium badawcze, badawcze pobyty dla naukowców i nauczycieli akademickich.

DAAA udziela również stypendiów dla byłych stypendystów własnej instytucji:

- stypendia dla młodych naukowców (po doktoracie) w wiodących centrach biotechnologii,

- stypendia na pobyty badawcze dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia.

DAAD ma w swojej ofercie także pulę stypendiów dla studentów i doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.

Szczegóły w języku polskim na stronie: www.daad.pl >>

STYPENDIA NAUKOWE I JĘZYKOWE

GFPS Polska

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej Wschodniej (Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa) to organizacja założona przez studentów dla studentów. Jej inicjatorem był w latach 80-tych Georg Ziegler. Fundacja współpracuje z szeregiem kooperujących ze sobą organizacji studenckich na uczelniach w Polsce, Czechach i Białorusi. Stypendia fundowane są m.in. przez Polsko-Niemiecką Organizację Młodzieżową i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej informacji na stronie: www.gfps.org >>

O stypendia w GSPS na studia w Niemczech można się ubiegać w GFPS-Polska z siedzibą w Krakowie. Wyboru stypendystów GSPS na uczelnie w Niemczech dokonuje mieszana, sześcioosobowa komisja, wybierana na dwa lata. GSPS przyznaje dwa razy w roku stypendia naukowe na zrealizowanie w ciągu 5 miesięcy programu badawczego w Niemczech związanego np. z kierunkiem studiów, pracą magisterską, doktorską (termin składania wniosków w 2012 roku: 31.03. na semestr zimowy i 31.10. na semestr letni). GFPS akceptuje równoległe posiadanie stypendium za dobrą naukę w macierzystej uczelni i osiągnięcia naukowe oraz stypendiami DAAD, programu Erasmus itp. W GFPS można się też ubiegać o udział w wakacyjnych kursach językowych tzw. Tandemach, które odbywają się przez 2 tygodnie w Polsce i 2 tygodnie w Niemczech. Grupy uczelniane GSPS zapewniają polskim stypendystom w Niemczech pomoc w poszukiwaniu lokum, otwarciu konta w banku, załatwianiu formalności i poznaniu miejsca, ludzi i kultury, organizują zloty i seminaria dla stypendystów.

Więcej informacji w zakładce Stypendium/Pytania i odpowiedzi >>

Więcej informacji pod adresem: www.gfps.pl >>

Stypendia Rotary Club na naukę języka

Kluby Rotary fundują co roku stypendia na naukę języka i studia. Należy zwrócić się do najbliższego Klubu Rotariańskiego z zapytaniem o plany dotyczące planów stypendialnych na najbliższy rok.

Szczegóły na stronie: www.rotary.org.pl >>

Wykaz klubów Rotary w Polsce >>

Stypendia dla imigrantów

Stypendia dla imigrantów i tzw. przesiedleńców oraz dla osób ubiegających się o azyl, którzy nie ukończyli 30 roku życia, zamierzających podjąć studia lub doskonalić posiadane kwalifikacje :

Zobacz: Otto-Benecke-Stiftung e.V >>

Program stypendialny Bundestagu

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) trwa 5 miesięcy. Główną częścią programu jest 15-tygodniowy staż w biurze jednego z posłów Bundestagu. Termin zgłoszeń: do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje w na stronie: www.bundestaag.de >>

lub w referacie prasowym Ambasady Niemiec w Warszawie: 022-5841731

Praktykę można połączyć ze studiami na jednej z berlińskich uczelni.

Szczegóły na stronie Ambasady RFN w Warszawie >>

Strona: 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

Strona 1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

Linki

Reklama