Równi i równiejsi w UE. Najnowsze dane nt. zarobków | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 13.12.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gospodarka

Równi i równiejsi w UE. Najnowsze dane nt. zarobków

W krajach UE występują spore różnice między sektorem niskich i wysokich płac, także w Niemczech. Ale występują też podobieństwa, jak np. w wysokich wynagrodzeniach w branży ubezpieczeniowej – dane te podał Eurostat.

Dobrze zarabiający w Niemczech otrzymują za swoją pracę średnio cztery razy wyższe wynagrodzenie niż osoby o niskich zarobkach. Tym samym Niemcy znajdują się w Europie w okolicy środka europejskiego rankingu. Dane te podał unijny Urząd Statystyczny (Eurostat), który co cztery lata dokonuje przeglądu wynagrodzeń w państwach UE.

Najmniejsze różnice pomiędzy 10 proc. dobrze i 10 proc. najmniej zarabiających występują w Szwecji. Tam osoby o najwyższych zarobkach brutto otrzymują wynagrodzenie średnio dwa razy (2,1) większe niż osoby o niskich zarobkach. W 2014 różnica w wynagrodzeniach w tych dwóch grupach w Polsce była prawie pięciokrotna (4,7). Czterokrotnie większa była też w Rumunii (4,6), na Cyprze (4,5), w Portugalii (4,3), Bułgarii (4,2) i Irlandii (4,1).

Infografik Mindestlohn 2016 englisch

Płace minimalne w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku

Co szósty obywatel UE ma niskie dochody

W Niemczech niskie dochody ma więcej niż piąta osoba pracująca, w UE co szósta. Osoby o niskich dochodach to takie, które zarabiają tylko dwie trzecie średniej krajowej lub jeszcze mniej. Takie dochody ma, wg Eurostatu, 17,2 proc. zatrudnionych w UE, a w Niemczech 22,5 proc. Niemcy znajdują się tu w czołówce państw razem z Estonią, Rumunią, Litwą, Polską, Łotwą i Wlk. Brytanią. Najmniejszą grupę pracowników o bardzo niskich dochodach mają Szwecja (2,6), Belgia (3,8) i Finlandia (5,3).

Udział kobiet w grupie zatrudnionych o najniższych zarobkach wynosi w Unii Europejskiej 21,1 proc, a udział mężczyzn 13,5 proc., w grupie w wieku poniżej 30 lat 31 proc, a w przedziale wiekowym 30-50 lat tylko 14 proc. W grupie osób o niskim poziomie edukacji tylko 28,2 proc. zatrudnionych otrzymuje niskie wynagrodzenia, w grupie o wysokim poziomie wykształcenia tylko 6,4 proc.

Najlepsze zarobki w branży ubezpieczeniowej

Eurostat przyglądał się też różnicom i podobieństwom w wynagrodzeniach w różnych branżach.

Najwyższe zarobki w każdym z krajów członkowskim UE stwierdził w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Wyjątek stanowi Irlandia, gdzie branża ta znajdowała się na czwartym miejscu wśród gałęzi gospodarki o najwyższych wynagrodzeniach.

W większości krajów wysokie zarobki mają zatrudnieni w branży teleinformatycznej z wyjątkiem Belgii, Hiszpanii i Holandii (gdzie sektor ten znajduje się na czwartym miejscu), a także Luksemburga (na piątym miejscu) i Cypru (na miejscu szóstym).

Wysokimi wynagrodzeniami mogą pochwalić się pracujący w branży energetycznej szczególnie w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i Austrii. W sektorze wydobywczym najlepiej zarabia się w Danii, Holandii i Wlk. Brytanii, a w sektorze edukacji i wychowania najlepiej w Luksemburgu.

Najgorsze wynagrodzenia w UE 

Hotelarstwo i gastronomia to w Unii Europejskiej w każdym kraju unijnym branża o niskich zarobkach. Wyjątek stanowią Malta, Hiszpania i Słowenia, gdzie pod względem wynagrodzeń sektor gastronomii i hotelarstwa znajduje się na przedostatnim miejscu.

DPA / Barbara Cöllen

 

Reklama