Prezydent Niemiec domaga się debaty publicznej. „Nasze możliwości są ograniczone” | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 28.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Prezydent Niemiec domaga się debaty publicznej. „Nasze możliwości są ograniczone”

Prezydent Niemiec chwali stopień dojrzałości niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego. Joachim Gauck jednocześnie ostrzega przed skutkami obciążeń związanych z masowym napływem imigrantów.

Prezydent RFN ostrzegł przed „ograniczonymi możliwościami” Niemiec w przyjmowaniu uchodźców. Joachim Gauck wezwał jednocześnie do „publicznej debaty” poświęconej „humanitarnej polityce przyjmowania imigrantów także w przyszłości”. – Nasze serca są szeroko otwarte, lecz nasze możliwości są ograniczone – powiedział w wystąpieniu inaugurującym w Moguncji czterdziestą edycję Tygodni Wielu Kultur.

Zaangażowanie obywateli w całym kraju w opiekę nad imigrantami prezydent Niemiec nazwał „oddolnym ruchem człowieczeństwa”. Ostrzegł jednak przed możliwymi konfliktami między mieszkańcami Niemiec a przybyszami. Aby tego uniknąć, nie można dopuścić do sytuacji, w której „jedni i drudzy będą się czuć oszukiwani”, powiedział prezydent. Wskazał, że w obliczu masowego napływu imigrantów państwo „musi wspierać budownictwo mieszkaniowe, powiększyć liczbę szkół i przedszkoli oraz grono nauczycieli, zaprowadzić zmiany w miejscach pracy i kształceniu zawodowym, nauczać niemieckiego”. Joachim Gauck podkreślił, że dla zadań, przed którymi stoją Niemcy, nie ma „wzorów do naśladowania”.

Zrozumienie dla krytyki

Prezydent Niemiec wyraził zrozumienie dla osób krytykujących działania niemieckiego rządu i ostrzegających przed skutkami masowego przyjmowania imigrantów.

– Szkoły nie mogą prowadzić zajęć w halach sportowych. Tereny zielone oraz pływalnie zostały zaadoptowane na ośrodki dla uchodźców. Całkowicie rozumiem niektóre pretensje – zaznaczył Joachim Gauck i ostrzegł przed możliwymi „napięciami między przybyszami i lokalną ludnością”.

W kwestiach integracji imigrantów w społeczeństwie niemieckim, prezydent zauważał, że wielu z nich będzie chciało się zintegrować, lecz będą też tacy, którzy „są krytykami sekularyzmu i nowoczesności” i „trwają w tradycjach i doktrynach krajów pochodzenia”. Prezydent nie wykluczył, że jest wśród nich niewielu „fundamentalistów i innego rodzaju ideologów, którzy ignorują nasze prawo i zwalczają pokojowy porządek”. Ostrzegł przy tym, że „państwo prawa nie będzie tolerowało przemocy” i „będzie konsekwentnie ścigać sprawców”.

Świadectwo dojrzałości społeczeństwa

Spokojną reakcję „zdecydowanej większości społeczeństwa” i pomysłowość, z jaką włączyło się w pomoc uchodźcom, prezydent Gauck nazwał „stanem dojrzałości, który pozwoli sprostać też przyszłym zadaniom”. Jest przekonany, że obywatelom energii tej wystarczy na długo.

Joachim Gauck wskazał na konieczność ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, aby Niemcy pozostały krajem, w którym ludzie mogliby znaleźć schronienie podczas wojny i prześladowań. Utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju wewnętrznego jest, w opinii prezydenta RFN, przesłanką do przyjęcia większej liczby uchodźców.

Prezydent do uchodźców

Joachim Gauck zwrócił się też bezpośrednio do uchodźców. – Po trudach waszej odysei chciałbym powiedzieć: Jesteście tutaj bezpieczni. Prezydent ponadto wezwał uchodźców, aby integrowali się w społeczeństwie i byli świadomi tego, że są w kraju, w którym panuje wolność, obowiązują prawa człowieka i równouprawnienie. „To może stać się też waszym udziałem”, podkreślił.

(dpa) Barbara Cöllen